Profession montør af fotoudstyr

Montører af fotoudstyr samler fotografiske produkter, f.eks. kameraer, filmkameraer og projektionsapparater. De samler de forskellige optiske, elektroniske og mekaniske kamerakomponenter, f.eks. batterier, spejle, billedprocessor og linser, og sammensætter kameraer i henhold til specifikationer ved brug af håndværktøj eller maskiner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Glasbelægninger

  Overfladebehandlingsmidler, der anvendes til at beskytte glas mod beskadigelse, til at påvirke dets adfærd, når det bliver beskadiget, til at holde skadelig UV-stråling ude osv. Deres anvendelsesmuligheder, fordele og ulemper og priser.

 • Sensorer i digitale kameraer

  Typer af sensorer, der anvendes i digitalkameraer, såsom ladningskoblede enheder (CCD) og supplerende metal-halvledersensorer (CMOS).

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Standarder for optisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsregler for anvendelse og fremstilling af optisk udstyr, herunder optiske materialer, optiske komponenter, optiske systemer, oftalmisk udstyr, optomekanisk udstyr, optisk måleudstyr, fotografisk udstyr og optoelektronisk udstyr.

 • Karakteristika ved optisk glas

  Karakteristika ved optisk glas såsom brydningsindeks, dispersion og kemiske egenskaber.

 • Fremstilling af optiske produkter

  Processen og de forskellige faser i fremstillingen af et optisk produkt, fra design og prototypefremstilling til klargøring af optiske komponenter og linser, samling af optisk udstyr og midlertidig og endelig prøvning af optiske produkter og komponenter heraf.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Fotolinser

  Typer af linser, der anvendes til fotografisk brug, f.eks. telefotolinser, med en større fokuslængde og lavere brydningsvinkler for en forstørret visning, og horisontale linser med en kortere fokuseringslængde og skarpere brydningsvinkler for en bredere visning.

 • Kameraer

  Kameratyper, som f.eks. spejlreflekskameraer og peg-og-skyd-kameraer.

Færdigheder

 • Udjævne glasoverflader

  Udjævne glas- eller linseoverflader af optiske instrumenter med slibe- og poleremidler, f.eks. diamantværktøjer.

 • Samle linser

  Samle de enkelte glaslinser sammen med andre linser ved hjælp af lim.

 • Skære glas

  Anvende skæreværktøjer eller diamantklinger til at skære dele ud af glasplader, herunder spejle.

 • Bruge præcisionsværktøj

  Anvende elektroniske, mekaniske, elektriske eller optiske præcisionsinstrumenter til præcisionsarbejde.

 • Slibe glas

  Slibe og polere glas eller linser ved anvendelse af en række glasslibeteknikker. Glas kan slibes ved brug af håndværktøj eller glasslibemaskiner. Behandle glasset med ætsende kemikalier under processen.

 • Bære renrumsdragt

  Være iklædt beklædningsgenstande, der passer til omgivelserne, og som kræver en høj renhedsgrad for at kontrollere kontamineringsniveauet.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produktionslinjen.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Betjene optisk udstyr

  Bruge specifikke optiske apparater til at skære, polere, tilpasse og rense optik.

 • Påføre optisk belægning

  Påføre belægning på optiske linser som f.eks. reflekterende belægning til spejle, antirefleksive belægninger til kameraobjektiver, eller tonede overfladebehandlingsmidler til solbriller.

 • Betjene optisk monteringsudstyr

  Etablere og betjene udstyr til optisk forarbejdning eller monteringsudstyr, f.eks. optiske spektralanalysatorer, maskinsave, lasere, lim til forme, loddekolber og wirelim.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Udvælge kameraudstyr

  Justere blænderåbninger, lukkerhastigheder og kameraets fokus.

 • Centrere linser

  Justere optiske akser og mekaniske akser på linser således, at de falder sammen. Denne proces kaldes centrering.

 • Samle kameraer

  Montere de komponenter, der skal være i kameraet, f.eks. blænden, spejlet, blitzpæren, billedprocessoren, skærmen, batteriet, pentagonprismen, søgeren og kameralinsen. Linser placeres mekanisk ved hjælp af låseringe med gevind og ved hjælp af klæbecement på den ydre cylindriske kant for at holde linsen på plads.

 • Rengøre optiske komponenter

  Rengøre optiske komponenter efter hver cyklus i fremstillingsprocessen.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Betjene præcisionsmåleudstyr

  Måle størrelsen af den forarbejdede del ved kontrol og mærke den med henblik på at kontrollere, om den lever op til standarden, ved brug af to- og tredimensionelle præcisionsmåleapparater som f.eks. en passer, et mikrometer og et måleapparat.

 • Bekræfte linsers overensstemmelse

  Bekræfte, at linser er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Manipulere glas

  Manipulere med glassets egenskaber, form og størrelse.

Source: Sisyphus ODB