Profession montør af mekatronisk udstyr

Montører af mekatronisk udstyr samler og vedligeholder komplekst mekatronisk udstyr og maskiner, f.eks. robotter, elevatorer og avancerede husholdningsapparater. De bygger de mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, installerer software, sætter systemer i drift og vedligeholder og reparerer komponenter og systemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Mekatronik

  Flerdisciplinært felt inden for teknik, der kombinerer principperne for elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrolteknik, computerteknik og maskinteknik i udformningen af produkter og fremstillingsprocesser. Kombinationen af disse tekniske områder giver mulighed for at udforme og udvikle "intelligente" enheder og opnå en optimal balance mellem mekanisk struktur og kontrol.

 • Computerudstyr

  De tilbudte computere, perifert udstyr og softwareprodukter, deres funktioner, egenskaber og lovgivningsmæssige og myndighedsmæssig krav.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Sikkerhedsteknologi

  Teknisk disciplin, der anvendes til at sikre, at systemer, maskiner og udstyr virker i overensstemmelse med de fastsatte sikkerhedsstandarder og love, f.eks. miljølovgivning.

Færdigheder

 • Vedligeholde mekatronisk udstyr

  Diagnosticere og påvise funktionsfejl i mekatroniske komponenter og systemer og fjerne, erstatte eller reparere disse komponenter, når det er nødvendigt. Udføre forebyggende vedligeholdelsesopgaver, f.eks. lagring af mekatroniske komponenter i rene, støv- og fugtfrie rum.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produktionslinjen.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Anvende loddeteknikker

  Anvende og arbejde med en række teknikker i forbindelse med lodning, f.eks. blødlodning, sølvlodning, induktionslodning, lodning, mekanisk og aluminiumslodning.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Følge sikkerhedsstandarder i industrielle sammenhænge

  Overholde sikkerhedsprocedurer og -standarder i industrielle sammenhænge, især når der er tale om maskineri.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

 • Rengøre komponenter under montage

  Rengøre komponenter, inden de fastgøres til andre forbindelser eller enheder af komponenter under samleprocessen.

 • Installere mekatronisk udstyr

  Installere udstyr, der anvendes til automatisering af en specifik maskine eller anordning.

 • Anvende samleteknikker

  Anvende korrekte og ajourførte samlemetoder i produktionsudviklingsprocessen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Udføre metalarbejde

  Arbejde med metal- og jernmaterialer for at samle de enkelte dele eller strukturer.

 • Samle mekatronikenheder

  Samle mekatronikenheder med mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, elektriske, elektroniske og informationsteknologiske systemer og komponenter. Håndtere og fastgøre metaller ved hjælp af svejsning og loddeteknikker, lim, skruer og nitter. Installere ledninger. Installere drivsystemer, sensorer, aktuatorer og transducere. Montere kontakter, betjeningsanordninger, belægningsmaterialer og beskyttelse.

Source: Sisyphus ODB