Profession montør af motorkøretøjer

Montører af motorkøretøjer installerer og sætter præfabrikerede motorkøretøjsdele og -komponenter sammen. De inspicerer motorkøretøjerne for fejl og tester det samlede udstyr til korrekt funktion og overholdelse af kvalitetsstandarder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fremstilling af køretøjer

  En række foranstaltninger truffet med henblik på at fremstille biler eller andre motorkøretøjer, såsom konstruktionen, chassiset og karosseriet, lakeringsprocessen, den indvendige montage og kvalitetskontrollen.

 • Tegninger af motorkøretøjsdele

  De forskellige typer tekniske tegninger, der anvendes i forbindelse med reservedele til motorkøretøjer.

 • Motorkøretøjsmekanik

  Den måde, hvorpå kraften fra energi påvirker komponenter i motorkøretøjer som f.eks. biler, busser, invalidekøretøjer og andre motorkøretøjer. 

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Samle elektriske komponenter

  Samle stikkontakter, elektriske betjeningsanordninger, kredsløbskort og andre elektriske komponenter ved hjælp af håndværktøjer og loddeudstyr.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Rengøre komponenter under montage

  Rengøre komponenter, inden de fastgøres til andre forbindelser eller enheder af komponenter under samleprocessen.

 • Køre motorkøretøjsprototyper

  Udføre forsøg med eller prototyper på motorkøretøjer for at få oplysninger om deres ydelser.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Samle elektronikenheder

  Samle og vedligeholde elektronikkomponenter og elektroniske kredsløb.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Arbejde i samlebåndsteam

  Fremstille produkter på samlebånd. Arbejde i et team, hvor alle har en opgave.

 • Supervisere produktion af motorkøretøjer

  Inspicere anlæg, hvor der fremstilles motorkøretøjer, for at sikre sikkerhed og kvalitetskontrol. Sikre, at komponenter fremstilles i overensstemmelse med sikkerheds- og konstruktionsspecifikationerne.

 • Bruge elværktøj

  Betjene eldrevne pumper. Bruge håndværktøj eller elværktøj. Bruge værktøj til reparation af køretøjer eller sikkerhedsudstyr.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Samle metaldele

  Sammensætte og arrangere stål- og metaldele for at samle dem til fuldstændige produkter samt anvende passende håndværktøj og måleværktøjer.

 • Bolte motordele

  Bolte motordele solidt sammen, enten manuelt eller ved hjælp af elværktøjer.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

Source: Sisyphus ODB