Profession montør af skibsmotorer

Montører af skibsmotorer bygger og installerer præfabrikerede dele til fremstilling af motorer anvendt til alle typer fartøjer, såsom elektriske motorer, atomreaktorer, gasturbinemotorer, påhængsmotorer, totakts- eller firetaktsdieselmotorer og i visse tilfælde dampmaskiner til søs. De gennemgår specifikationer og tekniske tegninger til bestemmelse af materialer og monteringsvejledning. De kontrollerer og tester motorer og afviser fejlfunktionerende dele.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Motorkomponenter

  Have kendskab til de forskellige motorkomponenter og deres drift og vedligeholdelse. Vide, hvornår reparation og udskiftning skal foretages.

 • Skibsmekanik

  Den mekanik, der anvendes til både og skibe. Forstå de tekniske detaljer og deltage i drøftelser om relaterede emner med henblik på at løse problemer i forbindelse med mekanikken.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Drift af forskellige motorer

  Kende de egenskaber, vedligeholdelseskrav og arbejdsgange, der gør sig gældende for forskellige typer motorer, såsom gasmotorer, dieselmotorer, elektriske motorer, og motorer med dampmaskinanlæg.

Færdigheder

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Bruge elværktøj

  Betjene eldrevne pumper. Bruge håndværktøj eller elværktøj. Bruge værktøj til reparation af køretøjer eller sikkerhedsudstyr.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bolte motordele

  Bolte motordele solidt sammen, enten manuelt eller ved hjælp af elværktøjer.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Præparere arbejdsemner

  Udføre en forberedende behandling ved hjælp af mekaniske eller kemiske processer til emnet inden hovedbehandlingen.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

Source: Sisyphus ODB