Profession montør af tandlægeinstrumenter

Montører af tandlægeinstrumenter samler forskellige tandlægeinstrumenter, f.eks. boremaskiner, lasere, sonder, spejle og tandbilledudstyr. De bruger forskellige maskiner, håndværktøj, kemikalier, klæbestoffer og epoxyer til samling af tandlægeinstrumenterne. De anvender præcisionsværktøj og arbejder i renrummiljøer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om medicinsk udstyr

  Samling af nationale og internationale bestemmelser vedrørende fremstillingen, sikkerheden og distributionen af medicinsk udstyr.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Komponenter i dentalinstrumenter

  De forskellige komponenter og materialer, der er nødvendige for at skabe et specifikt dentalinstrument. Disse materialer og komponenter varierer mellem elektromedicinske dentalinstrumenter, som f.eks. tandlægebor og tandlaser, samt ikkeelektriske dentalinstrumenter, såsom tandspejle og curetter.

 • Dental anatomi

  Udviklingen, udseendet, klassificeringen og funktionen af samt egenskaberne ved tænder og deres placering i munden.

Færdigheder

 • Rengøre komponenter under montage

  Rengøre komponenter, inden de fastgøres til andre forbindelser eller enheder af komponenter under samleprocessen.

 • Måle dele

  Anvende måleinstrumenter til at måle dele af færdigvarer. Tage hensyn til fabrikanternes specifikationer for at udføre målingen.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Fremstille tandlægeinstrumenter

  Fremstille af tandlægeinstrumenter med anvendelse af bestemte materialer, komponenter, hånd- og elværktøj.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Manipulere tandteknisk materiale

  Manipulere materialer anvendt i tandlægeprocedurer såsom voks, plast, ædle og ikke-ædle legeringer, rustfrit stål, porcelæn og kompositmaterialer og polymerglas.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Betjene præcisionsmåleudstyr

  Måle størrelsen af den forarbejdede del ved kontrol og mærke den med henblik på at kontrollere, om den lever op til standarden, ved brug af to- og tredimensionelle præcisionsmåleapparater som f.eks. en passer, et mikrometer og et måleapparat.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Bære renrumsdragt

  Være iklædt beklædningsgenstande, der passer til omgivelserne, og som kræver en høj renhedsgrad for at kontrollere kontamineringsniveauet.

 • Bruge præcisionsværktøj

  Anvende elektroniske, mekaniske, elektriske eller optiske præcisionsinstrumenter til præcisionsarbejde.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Fjerne defekte produkter

  Fjerne defekte materialer fra produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB