Profession motorcykelkørelærer

Motorcykelkørelærere underviser folk i teori og praksis om, hvordan man håndterer en motorcykel på sikker vis og i henhold til forskrifterne. De bistår eleverne med at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at føre en motorcykel, og forberede dem til den teoretiske prøve og den praktiske prøve.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Læringsmål

  Mål, der er fastlagt i læseplanerne, og de fastlagte læringsresultater.

 • Mekaniske komponenter i køretøjer

  Have viden om de mekaniske komponenter, der anvendes i køretøjer, og identificere og finde løsninger på eventuelle funktionsfejl.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

Færdigheder

 • Sørge for, at køretøjer er forsynet med adgangsudstyr

  Sørge for, at køretøjet er udstyret med adgangsudstyr, såsom passagerelevatorer, sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger og kørestolspænder eller -gjorde.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Kontrollere køretøjets drift

  Forstå og foregribe et køretøjs drift og opførsel. Forstå begreber som f.eks. sidestabilitet, acceleration og bremseafstand.

 • Tage hensyn til den studerendes situation

  Tage hensyn til elevers personlige baggrund ved undervisning, udvisning af empati og respekt.

 • Sikre, at køretøjer er driftsklare

  Holde køretøjerne rene og i forskriftsmæssig stand. Sikre regelmæssig vedligeholdelse af køretøjerne og fremlægge gyldige officielle dokumenter såsom licenser og tilladelser, hvor det er relevant.

 • Tilpasse til ny teknologi i biler

  Tilpasse sig til ny teknologi integreret i biler; forstå systemers funktion og hjælpe med fejlfinding.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Køre defensivt

  Køre defensivt for at maksimere trafiksikkerheden og spare tid, penge og liv; forudse andre trafikanters handlinger.

 • Køre tohjulede køretøjer

  Køre tohjulede køretøjer, f.eks. cykler og motorcykler, med henblik på udførelse af forskellige opgaver i forbindelse med transport af gods og passagerer.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Føre køretøjer

  Være i stand til at føre køretøjer, have den rette type kørekort til den anvendte type motorkøretøj.

 • Overvåge udviklingen inden for fagområde

  Følge op på ny forskning, lovgivning og andre væsentlige ændringer, arbejdsmarkedsrelaterede eller på anden måde forekommende på specialiseringsområdet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Give køreundervisning

  Instruere de studerende i at føre et køretøj som f.eks. bus, taxi, lastbil, motorcykel eller traktor på sikker vis, anvende mekanisk betjening på veje med ringe trafik og fremme en foregribende kørsel. Anerkende elevens vanskeligheder og gentage læringstrinnene, indtil eleven føler sig tryg. Planlægge ruter på forskellige veje, i myldretiden eller om natten.

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Diagnosticere problemer med køretøjer

  Diagnosticere problemer med køretøjer og vurdere den indsats og de omkostninger, der er nødvendige for at løse dem.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Parkere køretøjer

  Parkere motorkøretøjer uden at bringe køretøjers integritet og personers sikkerhed i fare.

Source: Sisyphus ODB