Profession motorcyklist til vareudbringning

Motorcyklister til vareudbringning udfører transport af alle typer af pakker indeholdende genstande, løse stykker, færdigretter, lægemidler og dokumenter, der kræver særlig behandling, for så vidt angår deres hastende karakter, værdi eller skrøbelighed. De transporterer og afleverer deres pakker med motorcykel.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Færdselslove

  Forstå færdselsloven og færdselsreglerne.

Færdigheder

 • Køre tohjulede køretøjer

  Køre tohjulede køretøjer, f.eks. cykler og motorcykler, med henblik på udførelse af forskellige opgaver i forbindelse med transport af gods og passagerer.

 • Organisere postuddeling

  Organisere uddeling af post og små pakker på en effektiv, fortrolig og sikker måde.

 • Analysere muligheder for at reducere transporttid

  Analysere mulige forbedringer af transporteffektiviteten, dvs. reducere transporttiden, ved at ændre rejseplaner og skitsere alternativer.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Sikre integriteten af post

  Sikre integriteten af breve og pakker for at undgå beskadigelse. Sikre, at pakker leveres til kunder i samme stand, som de blev modtaget i.

 • Køre i byområder

  Føre køretøjer i byområder. Fortolke og forstå færdselstavler i en by, færdselsreglerne og de dermed forbundne fælles aftaler om kørsel i et byområde.

 • Udvise pålidelighed

  Gebærde sig på en sådan måde, at andre kan stole på én eller have tillid til én.

 • Bruge geografiske informationssystemer

  Arbejde med computerdatasystemer såsom geografiske informationssystemer (GIS).

 • Fortolke trafiksignaler

  Overholde lyssignaler på vejene, være opmærksom på vejforhold og omgivende færdsel og overholde hastighedsgrænserne for at garantere sikkerheden. Forstå trafiksignaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Skelne mellem pakketyper

  Identificere og skelne mellem forskellige former for postforsendelser og pakker, der skal leveres. Tage hensyn til deres forskelle med hensyn til at forudse, hvilke redskaber der er nødvendige for levering.

Source: Sisyphus ODB