Profession motormand

Motormænd udfører arbejde i forbindelse med dæksafdelingen på et fartøj til transport ad indre vandveje. De bruger deres erfaring om bord på et fartøj til sejlads på indre vandveje som almindeligt besætningsmedlem og har elementært kendskab til motorer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for forbrændingsmotorer

  Grundlæggende viden om og forståelse af forskellige typer af motorer og deres konstruktion og ydeevne.

 • Bygning af skibe til indre vandveje

  Have et kendskab til bygningen af skibe til indre vandveje. Betjene fartøjet i overensstemmelse med byggelovgivningen.

 • Motorkomponenter

  Have kendskab til de forskellige motorkomponenter og deres drift og vedligeholdelse. Vide, hvornår reparation og udskiftning skal foretages.

 • Elsystemer anvendt inden for transport

  Forstå, hvordan elsystemer fungerer, samt deres specifikationer og anvendelse i drift og systemer i forbindelse med transport af gods og personer.

 • Skibsbrændstoffer

  Være bekendt med og forstå egenskaberne ved brændstoffer og smøremidler samt specifikationerne for brændstofpåfyldning af forskellige typer fartøjer.

 • Drift af forskellige motorer

  Kende de egenskaber, vedligeholdelseskrav og arbejdsgange, der gør sig gældende for forskellige typer motorer, såsom gasmotorer, dieselmotorer, elektriske motorer, og motorer med dampmaskinanlæg.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Principper for maskinteknik

  Forstå principperne for maskinteknik, fysik og materialelære.

Færdigheder

 • Fortøje fartøjer

  Følge standardprocedurerne for at fortøje fartøjer. Forvalte kommunikationen mellem skibet og kysten.

 • Lade fortøjningen gå

  Følge standardprocedurerne for at lade fortøjningen gå. Forvalte kommunikationen mellem skibet og land.

 • Klargøre hovedmotorer til sejlads

  Klargøre og drive de vigtigste motorer til navigationsaktiviteter. Oprette og overvåge tjeklister og følge proceduren i forbindelse med gennemførelsen.

 • Rengøre dele af fartøjer

  Rengøre maskinrum og fartøjsdele under anvendelse af passende rengøringsmidler; sikre overholdelse af miljøregler.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Anvende forskrifter for godstransport

  Fremvise viden om relevante lokale, nationale, europæiske og internationale regler, standarder og kodekser for godstransport.

 • Finde funktionsfejl i motorer

  Finde og effektivt reagere på funktionsfejl i maskinen. Træffe foranstaltninger for at forebygge materielle skader; udøve skadebegrænsning.

 • Vedligeholde fartøjets motorrum

  Vedligeholde et fartøjs motorer og udstyret i maskinrummet. Foretage kontrol forud for afgang og løbende undersøgelser under rejsen.

 • Klargøre motorrum til drift

  Klargøre og starte hovedmotor og hjælpemotorer; klargøre maskineri i motorrum inden afgang; kende og overholde startprocedurer i henhold til tjekliste.

 • Betjene fartøjets motorrum

  Betjene og vedligeholde fartøjers motorrum. Betjene hovedmaskinrummet, hvor motoren og fremdrivningsmaskineriet er placeret.

 • Overvåge pumpesystemers drift

  Overvåge pumpeværker, ballast- og læssepumpesystemer samt følgning af pumpemandskabets krævede handlinger.

 • Administrere fartøjskontrolsystemer

  Kende, betjene, afprøve og vedligeholde fartøjskontrolsystemer. Vedligeholde og om nødvendigt reparere elektroniske komponenter i fartøjskontrolsystemer.

 • Gennemføre sikkerhedskontroløvelser

  Organisere og gennemføre sikkerhedsøvelser samt sørge for sikkerheden i potentielt farlige situationer.

 • Forebygge skader på elektriske anordninger om bord

  Beskytte elektronisk udstyr om bord, identificere unormale tilstande og funktionsfejl i fartøjers elektroteknik.

 • Anvende forskrifter for fartøjsmotorer

  Forstå bestemmelserne om skibsmotorer og anvende disse forskrifter i forbindelse med vedligeholdelse og drift af motorer.

 • Skelne mellem forskellige skibstyper

  Genkende og angive navnene på forskelle typer fartøjer, der forekommer ofte i europæisk søtransport, forstå de forskellige egenskaber, konstruktionsdetaljer og lastkapaciteter for forskellige fartøjer.

 • Evaluere motordrift

  Læse og forstå tekniske manualer og udgivelser; teste motorer med henblik på evaluering af motordrift.

 • Klargøre udstyr til sejlads

  Forberede og anvende hoved- og hjælpeudstyr, der understøtter navigationsaktiviteterne. Oprette og overvåge tjeklister og følge gennemførelsesprocedurerne.

Source: Sisyphus ODB