Profession mudderingeniør

Mudderingeniører analyserer borevæskerne, efter at de er blevet boret op. De analyserer væskerne i et laboratorium. Mudderingeniører bestemmer kulbrinters position med hensyn til dybde. De overvåger også naturgas og identificerer litologi.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Naturgas

  De forskellige facetter ved naturgas, herunder udtrækning, forarbejdning, bestanddele, anvendelser, miljømæssige faktorer osv.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

Færdigheder

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Indsamle olieprøver

  Indsamle petroleumsproduktprøver ved at dreje udtømningsventiler og isætte beholdere i tanke for at hente prøvemateriale.

 • Teste olieprøver

  Analyse af olieprøver for at bestemme egenskaber såsom konsistens, tekstur, viskositet eller koncentration. Der anvendes måleinstrumenter såsom pH-metre, vandmålere og viskosimetre.

 • Teste prøver for forurenende stoffer

  Måle koncentrationer af forurenende stoffer i prøverne. Beregne luftforurening eller gasflow i industriprocesser. Identificere potentielle sikkerheds- eller sundhedsrisici, f.eks. stråling.

 • Overvåge udstyr

  Overvågning af udstyr indebærer, at man holder øje med målere, visere eller skærme for at sikre, at maskinen fungerer.

 • Teste jordprøver

  Analysere og teste jordprøver; fastsætte gaskromatografi og indsamle relevante oplysninger om isotoper og kulstof; afgøre jordens viskositet.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Undersøge geokemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved hjælp af udstyr såsom spektrometre, gaskromatografer, mikroskoper, mikrosonder og analyseapparater til kulstof. Bestemme alder og karakteristika for miljøprøver såsom mineraler, sten eller jord.

 • Indsamle prøver

  Oprette og drive udstyr til at indsamle vand-, gas- eller jordprøver til testning.

 • Skrive produktionsrapporter

  Udarbejde og færdiggøre skifteholdsplaner og produktionsrapporter rettidigt.

 • Forberede prøver til test

  Tage og forberede prøver til test, kontrollere, at de er repræsentative, undgå bias og enhver mulighed for hændelig eller tilsigtet kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, mærkning og registrering af stikoplysningerne for at sikre, at resultaterne stemmer nøjagtigt overens med det originale materiale.

 • Teste prøver

  Undersøge og teste forberedte prøver; undgå enhver mulighed for utilsigtet eller tilsigtet forurening under testfasen. Betjene prøveudtagningsudstyr i overensstemmelse med konstruktionsparametrene.

Source: Sisyphus ODB