Profession museumsinpektør

Museumsinpektører udfører og/eller håndterer samlingspleje, forberedende og administrativt arbejde i generelle museer, forskningssamlinger, botaniske haver, kunstgallerier, kunstsamlinger, akvarier og lignende steder med samlinger af naturligt, historisk og antropologisk materiale med uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller æstetisk formål; de udfører andre beslægtede opgaver efter behov.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kunstsamlinger

  Malerier, skulpturer, tryk, tegninger og andre værker, der danner samlinger i et museum og mulige nye samlinger, som er af interesse for et museum eller et kunstgalleri.

 • Programmer til forvaltning af samlinger

  Have kendskab til specialiseret software til administration af samlinger, som anvendes til at dokumentere og føre register over museets samling.

 • Museumsdatabaser

  Værktøjer og processer, der indgår arbejdet med museumsdatabaser.

Færdigheder

 • Vedligeholde museumsfortegnelser

  Holde museumsfortegnelser ajour og i overensstemmelse med museumsstandarder.

 • Arbejde med kulturspecialister

  Anmode om bistand fra andre fagfolk og specialister i og uden for organisationen med henblik på at bidrage til aktiviteter og tilvejebringe dokumenter for at forbedre offentlighedens adgang til samlinger og udstillinger.

 • Overvåge museumsmiljø

  Overvåge og dokumentere miljøforholdene på et museum, i lagerrum såvel som udstillingsfaciliteter. Sørge for, at et tilpasset og stabilt klima er sikret.

 • Forberede udstillingsprogrammer

  Arbejde med udstillingsprogrammer og skrive koncepttekster.

 • Udvælge genstande til lån

  Vælge genstande til udlån til udstillinger.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Vedligeholde katalog over samling

  Beskrive, lave fortegnelser over og katalogisere poster i indsamlingen.

 • Rådgive om anskaffelser

  Undersøge mulighederne for anskaffelse, sammenligne dem og yde rådgivning.

 • Supervisere særlige gæster

  Fungere som docent for særlige besøgende og grupper.

 • Studere en samling

  Forske i og spore af oprindelsen og den historiske betydning af samlinger og arkivindhold.

 • Holde forelæsninger

  Holde forelæsninger for forskellige grupper.

 • Lede projekter vedrørende konservering af bevaringsværdige bygninger

  Lede projekter vedrørende beskyttelse og genopretning af kulturarv. Bruge din ekspertise til at sikre, at projektet fungerer uden problemer.

 • Bruge IKT-ressourcer til at løse arbejdsrelaterede opgaver

  Kunne vælge og anvende IKT-ressourcer til at løse relaterede opgaver

 • Dokumentere museumssamling

  Registratorer beskæftiger sig med dokumentation og registrering af museumssamlinger. Dokumentationen indeholder oplysninger om en objekts tilstand, oprindelse, materialer og alle dets bevægelser inden for museet eller ved udlån.

Source: Sisyphus ODB