Profession nødhjælpsarbejder

Nødhjælpsarbejdere arbejder på missioner for at hjælpe i nød- og katastrofesituationer, f.eks. naturkatastrofer eller olieudslip. De renser op eller fjerner det affald, der opstår som følge af hændelsen, sørger for, at de involverede personer bringes til sikkerhed, forebygger yderligere skader og transporterer varer såsom fødevarer og medicinsk udstyr.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udstyr til afhjælpning af oversvømmelser

  Drift af de nødvendige redskaber og udstyr, der anvendes til oversvømmelsesskader og oprydningsaktiviteter, såsom udpumpning af oversvømmede ejendomme.

 • Operationel taktik i forbindelse med beredskabstjenester

  Karakteristika og procedurer ved operationel taktik i forbindelse med beredskabstjenester, navnlig ved større hændelser og katastrofer.

Færdigheder

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Koordinere med andre redningstjenester

  Koordinere brandfolkenes arbejde med de aktiviteter, der udføres af akutmedicinske tjenester og politiet.

 • Levere nødforsyninger

  Identificere behovet for forsyninger i forbindelse med nødhjælp, f.eks. specialudstyr til fjernelse og transport af affald, eller forsyninger til bistandsofre og sikre, at der leveres de nødvendige forsyninger.

 • Fjerne oliespild

  Fjerne og bortskaffe oliespild på en sikker måde.

 • Bortskaffe affald

  Bortskaffe affald i overensstemmelse med lovgivningen og dermed overholde miljø- og virksomhedsansvar.

 • Fjerne murbrokker

  Fjerne affald fra en byggeplads eller nedrivningssted eller affald, der skyldes en naturkatastrofe, for at sikre området og lette videre arbejde.

 • Udføre miljøgenopretning

  Udføre aktiviteter, der sikrer, at forureningskilder og forurening fjernes fra miljøet under overholdelse af miljølovgivningen.

 • Estimere skade

  Vurdere skader i tilfælde af ulykker eller naturkatastrofer.

 • Udbedre skader efter oversvømmelser

  Udbedre skader forårsaget af oversvømmelser ved at anvende de nødvendige redskaber og det nødvendige udstyr og sikre offentlighedens sikkerhed under oprydningsarbejdet.

 • Evakuere mennesker fra oversvømmede områder

  Evakuere personer fra områder, der er hårdt ramt af oversvømmelser og skader fra oversvømmelser, og sikre, at de når frem til et sikkert sted, hvor de har adgang til lægebehandling, hvis det er nødvendigt.

 • Evakuere mennesker fra bygninger

  Evakuere en person fra en farlig bygning eller situation med henblik på beskyttelse, så offeret når i sikkerhed og om nødvendigt kan modtage lægehjælp.

Source: Sisyphus ODB