Profession natur- og miljøformidler

Natur- og miljøformidlere er ansvarlige for at fremme miljøbevaring og -udvikling. De besøger skoler og virksomheder for at holde foredrag, de fremstiller uddannelsesressourcer og websteder, de leder naturekskursioner, de tilbyder relevante uddannelseskurser, og de hjælper med frivillige aktiviteter og bevaringsprojekter. Mange haver har ansat en natur- og miljøformidler til at tilbyde vejledning under skolebesøg.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

Færdigheder

 • Rådgive om naturbeskyttelse

  Forelægge oplysninger og foreslå foranstaltninger vedrørende naturbeskyttelse.

 • Overvåge foranstaltninger udendørs

  Overvåge, demonstrere og forklare, hvordan udstyr skal anvendes i overensstemmelse med fremstillerens retningslinjer.

 • Implementere risikostyring for udendørsaktiviteter

  Udarbejde og demonstrere anvendelsen af ansvarlig og sikker praksis i den udendørs sektor.

 • Organisere udendørsaktiviteter

  Selvstændigt organisere grupper med henblik på udendørsaktiviteter og tilpasse dine metoder, så gruppen opmuntres og er motiveret

 • Forvalte udendørsressourcer

  Erkende og relatere meteorologi til topografi; anvende princippet med ’ikke at efterlade spor’.

 • Identificere plantekarakteristika

  Identificere og klassificere afgrødeegenskaber. Være i stand til at genkende forskellige typer løg efter navn, klassificeret størrelse, markmarkeringer og lagermærkning.

 • Uddanne personer om naturen

  Tale til en bred vifte af målgrupper om f.eks. information, koncepter, teorier og/eller aktiviteter i forbindelse med naturen og naturbevarelse. Udarbejde skriftlige oplysninger. Disse oplysninger kan præsenteres i forskellige formater, f.eks. skilte, faktablade, plakater, websteder osv.

 • Undervise offentligheden i brandsikkerhed

  Udvikle og gennemføre uddannelses- og reklameplaner til oplysning af offentligheden om brandforebyggelsesviden og -metoder, brandsikkerhed, såsom evnen til at identificere farer og brug af brandsikkerhedsudstyr, og øge bevidstheden om brandforebyggelsesspørgsmål.

 • Vejlede offentligheden om vilde dyr og planter

  Tale med grupper af voksne og børn for at lære dem at nyde skoven uden at skade den eller dem selv. Tale i skoler eller med særlige ungdomsgrupper, hvis der anmodes herom. Udvikle og undervise i programmer vedrørende naturbeskyttelse.

 • Lede frivillige

  Lede frivilliges opgaver, rekruttering, programmer og budgetter.

 • Udvikle uddannelsesaktiviteter

  Udvikle taler, aktiviteter og workshopper for at fremme adgangen til og forståelsen for de kunstneriske skabelsesprocesser. Det kan dreje sig om et bestemt kulturelt og kunstnerisk arrangement, f.eks. et show eller en udstilling, eller det kan relateres til en bestemt disciplin (teater, dans, tegning, musik, fotografi osv.). Samarbejde med historiefortællere, kunsthåndværkere og kunstnere.

Source: Sisyphus ODB