Profession naturbevarelsesforsker

Naturfredningsforskere forvalter kvaliteten af specifikke skove, parker og andre naturressourcer. De beskytter levesteder for vilde dyr og planter, biodiversitet, landskaber og andre enestående egenskaber ved naturreservater og fredede områder. Naturfredningsforskere udfører feltarbejde.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrearter

  Egenskaber for de forskellige dyrearter og -racer (der er relevante for deres beskæftigelse).

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Principper for virksomhedsledelse

  Principper for virksomhedsledelse såsom strategiplanlægning, metoder til effektiv produktion, koordinering af mennesker og ressourcer.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

Færdigheder

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Vejlede offentligheden om vilde dyr og planter

  Tale med grupper af voksne og børn for at lære dem at nyde skoven uden at skade den eller dem selv. Tale i skoler eller med særlige ungdomsgrupper, hvis der anmodes herom. Udvikle og undervise i programmer vedrørende naturbeskyttelse.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Identificere plantekarakteristika

  Identificere og klassificere afgrødeegenskaber. Være i stand til at genkende forskellige typer løg efter navn, klassificeret størrelse, markmarkeringer og lagermærkning.

 • Bruge IKT-ressourcer til at løse arbejdsrelaterede opgaver

  Kunne vælge og anvende IKT-ressourcer til at løse relaterede opgaver

 • Estimere varigheden af et stykke arbejde

  Udarbejde nøjagtige beregninger rettidigt med henblik på at udføre fremtidige tekniske opgaver på grundlag af tidligere og nuværende oplysninger og observationer eller estimere varigheden af de enkelte opgaver i et givet projekt.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Måle træer

  Tage alle relevante mål af et træ: Der anvendes et cliniometer til måling af højde, bånd til måling af omkredsen samt tilvækstbor og barktykkelsesmåler til skøn over vækstraten.

 • Uddanne personer om naturen

  Tale til en bred vifte af målgrupper om f.eks. information, koncepter, teorier og/eller aktiviteter i forbindelse med naturen og naturbevarelse. Udarbejde skriftlige oplysninger. Disse oplysninger kan præsenteres i forskellige formater, f.eks. skilte, faktablade, plakater, websteder osv.

 • Rådgive om naturbeskyttelse

  Forelægge oplysninger og foreslå foranstaltninger vedrørende naturbeskyttelse.

 • Koordinere undervisningsprogrammer

  Planlægge og koordinere undervisnings- og offentlige outreachprogrammer, såsom workshopper, turnéer, forelæsninger og kurser.

 • Gennemføre uddannelsesaktiviteter

  Planlægge, udføre og føre tilsyn med uddannelsesaktiviteter for en række forskellige målgrupper, f.eks. skoleelever, universitetsstuderende, specialgrupper eller offentligheden.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

Source: Sisyphus ODB