Profession naturbevarelseskonsulent

Naturbevarelseskonsulenter forvalter og forbedrer det lokale miljø på alle områder af et lokalsamfund. De fremmer bevidstheden om og forståelsen af det naturlige miljø. Dette arbejde kan være meget varieret og involvere projekter vedrørende arter, habitater og lokalsamfund. De leverer undervisning og øger den generelle bevidsthed omkring miljøspørgsmål.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Brandforebyggelsesprocedurer

  Bestemmelserne om forebyggelse af brand og eksplosion og om udstyr, systemer og metoder.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

Færdigheder

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Analysere miljødata

  Analysere data, der fortolker sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og miljøvirkninger.

 • Rapportere om miljøforhold

  Udarbejde miljørapporter og kommunikere om spørgsmål. Informere offentligheden eller andre interesserede parter i en given sammenhæng om den seneste relevante udvikling i miljøet, prognoser for miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Beskytte naturområder

  Beskytte et naturområde gennem overvågning af anvendelse og håndhævelse af regler.

 • Udføre forskning af flora

  Indsamle og analysere data om planter med henblik på at opdage deres grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Uddanne personer om naturen

  Tale til en bred vifte af målgrupper om f.eks. information, koncepter, teorier og/eller aktiviteter i forbindelse med naturen og naturbevarelse. Udarbejde skriftlige oplysninger. Disse oplysninger kan præsenteres i forskellige formater, f.eks. skilte, faktablade, plakater, websteder osv.

 • Promovere bæredygtig forvaltning

  Bidrage til planlægning og politikudvikling med henblik på bæredygtig forvaltning, herunder bidrag til miljøkonsekvensvurderinger.

 • Gennemføre handlingsplaner vedrørende biodiversitet

  Fremme og gennemføre lokale og nationale handlingsplaner vedrørende biodiversitet i samarbejde med lokale/nationale lovpligtige og frivillige organisationer.

 • Promovere bæredygtighed

  Fremme begrebet bæredygtighed for offentligheden, kolleger og andre fagfolk igennem taler, guidede ture, skærme og workshops.

 • Overvåge naturbeskyttelse

  Evaluere og overvåge forhold af interesse for naturbeskyttelse af levesteder og lokaliteter.

 • Rådgive om naturbeskyttelse

  Forelægge oplysninger og foreslå foranstaltninger vedrørende naturbeskyttelse.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Udføre forskning af fauna

  Indsamle og analysere data om dyrelivet for at afdække de grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

Source: Sisyphus ODB