Profession navigatør

Navigatører eller overstyrmænd udfører vagthavende opgaver om bord på fartøjer, som f.eks. bestemmelse af kurs og hastighed, manøvrering for at undgå farer, og løbende overvågning af fartøjernes position ved hjælp af søkort og navigationshjælpemidler. De fører logbøger og andre registreringer af skibets bevægelser. De sikrer, at passende procedurer og sikkerhedspraksis overholdes, kontrollerer, at udstyret fungerer godt, og fører tilsyn med lastning og losning af gods eller passagerer. De fører tilsyn med besætningsmedlemmer, der arbejder med primær vedligeholdelse af fartøjet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Astronomisk navigation

  Forstå teknikken forbundet med astronomisk navigation og positionsbestemmelse ved brug af specialiseret måleudstyr.

 • Søtransportteknologi

  Have et kendskab til søtransportteknologi og holde sig ajour med de seneste resultater på området. Anvende denne viden i forbindelse med operationer og beslutningstagning om bord.

 • Sikkerhedsudstyr i fartøjer

  Opnå teoretisk og praktisk viden om sikkerhedsudstyr, der anvendes i fartøjer, herunder udstyr såsom redningsbåde, redningskranse, sikkerheds- og branddøre, sprinkleranlæg osv. Betjene udstyr i nødsituationer.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

Færdigheder

 • Yde førstehjælp

  Administrere kardiopulmonær genoplivning eller førstehjælp for at hjælpe en syg eller tilskadekommen person, indtil de får mere komplet lægebehandling.

 • Sikre, at flyvningen forløber uproblematisk

  Sørge for, at rejsen forløber gnidningsløst og uden hændelser. Før afgang gennemgå, om alle sikkerheds-, catering-, navigations- og kommunikationselementer er på plads.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Arbejde i et søtransportteam

  Arbejde sikkert i en gruppe inden for søtransport, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, f.eks. et godt samspil mellem kunder, sikkerhed til søs og vedligeholdelse af skibe.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Administrere personale

  Ansætte og uddanne medarbejdere for at øge deres værdi for organisationen. Dette omfatter en række menneskelige ressourcer, udvikling og gennemførelse af politikker og processer med henblik på at skabe et arbejdsmiljø, der støtter medarbejderne.

 • Plotte skibsfartsruter

  Markere et fartøjs sejlrute under tilsyn af en overordnet navigatør. Betjene skibsradar eller elektroniske kort og et automatisk identifikationssystem.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Bistå ved vandbaseret navigation

  Sørge for, at der er opdaterede diagrammer og nautiske publikationer om bord på skibet. Udarbejde oplysningsskemaer, rejserapporter, sejlplaner og positionsmeldinger.

 • Vurdere fartøjers status

  Vurdere status på et fartøjs radar-, satellit- og edb-systemer. Overvågning af hastighed, nuværende position, retning og vejrforhold under vagten.

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

 • Sikre fartøjets sikkerhed

  Sikre, at sikkerhedskravene til fartøjerne opfyldes i overensstemmelse med de retlige normer. Kontrollere, om sikkerhedsudstyret er installeret og funktionsdygtigt. Kommunikere med maskinmestre for at sikre, at fartøjets tekniske dele fungerer effektivt og kan udføre de opgaver, der er nødvendige for den kommende rejse.

 • Styre fartøjer

  Betjene og styre fartøjer som krydstogtskibe, færger, tankskibe og containerskibe.

Source: Sisyphus ODB