Profession non-vessel operating common carrier

Non-vessel operating common carriers (NVOCC), er konsolidatorer i oceangående befragtning, som køber plads hos en operatør og videresælger den til afsendere. De udsteder konnossementer, offentliggør takster og optræder på anden vis som transportører (ocean common carriers).

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

 • Matche fartøjer med søtransportruter

  Forståelse for hvordan særlige skibstyper transporterer forskellig slags fragt og drives på forskellige sejlruter. Kende de nuværende søruter for at planlægge skibes ankomst og afgang fra havne.

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Internationale takster

  Kende internationale takster, skatter eller told, som skal betales på en bestemt kategori af import- eller eksportmaterialer.

 • Typer af emballage anvendt i forbindelse med industrielle forsendelser

  Have viden om forskellige typer af emballagematerialer, der anvendes til industrielle overførsler, alt efter typen af varer, der skal overføres. Overholde bestemmelserne om emballage.

Færdigheder

 • Anvende maritimt engelsk

  Kommunikere på engelsk med sprog, der anvendes i faktiske situationer om bord på skibe, i havne og andre steder i skibskæden.

 • Administrere import- og eksporttilladelser

  Sikre effektiv udstedelse af tilladelser og licenser ved import og eksport.

 • Reservere last

  Reservere last til forsendelse efter kundens specifikationer.

 • Anvende procedurer med henblik på at sikre, at fragt overholder toldforskrifterne

  Anvende de forskellige procedurer, der er nødvendige for at opfylde toldforpligtelserne ved transport af varer på tværs af grænserne og ankomst via havne/lufthavne eller ethvert andet logistikknudepunkt, såsom udarbejdelse af skriftlige toldangivelser. Anvende forskellige procedurer til forskellige typer varer og sikre, at shippingreglerne overholdes.

 • Koordinere transportaktiviteter i forbindelse med eksport

  Koordinere alle eksporttransportaktiviteter under hensyntagen til eksportstrategier og -tjenester.

 • Koordinere transportaktiviteter i forbindelse med import

  Føre tilsyn med importtransportoperationer, optimere importprocesser og servicestrategier.

 • Kontrollere handelsdokumenter

  Føre skriftlige fortegnelser med oplysninger om handelstransaktioner, såsom faktura, remburs, ordre, forsendelse, oprindelsescertifikat.

 • Udarbejde godsforsendelsesrapporter

  Udarbejde og indsende godforsendelsesrapporter. Medtage detaljerede oplysninger om forsendelsesbetingelser og godhåndtering, rapporter eventuelle problemer.

 • Give bud på forward-auktioner

  Udarbejde og afgive bud under hensyntagen til eventuelle særlige krav, såsom nedkøling af gods eller transport af potentielt farlige stoffer.

 • Føre tilsyn med krav til opbevaring af fragt

  Føre tilsyn med, at krav til opbevaring af kundegods opfyldes.

 • Fastlægge import- og eksportstrategier

  Udvikle og planlægge strategier for import og eksport afhængigt af virksomhedens størrelse, produkternes art, ekspertisen og de forretningsmæssige vilkår på de internationale markeder.

 • Have adgang til forsendelsestakster

  Have mulighed for at få adgang til oplysninger om forsendelsestakser og sammenligne oplysningerne på tværs af leverandører. Bruge disse oplysninger til at udarbejde tilbud til kunder.

 • Holde sig ajour med toldforskrifter

  Følge den seneste udvikling og de seneste ændringer i toldforskrifter og regeringspolitikker vedrørende international handel.

 • Håndtere papirarbejde i forbindelse med forsendelser

  Håndtere papirarbejde, der indeholder oplysninger om forsendelser og hører til varer, der skal forsendes. Sikre, at identifikationsoplysningerne er fuldstændige, synlige og i overensstemmelse med alle forordninger. Kontrollere mærkater med angivelse af produktets antal, det endelige bestemmelsessted og modelnumre.

 • Planlægge transportaktiviteter

  Planlægge mobilitet og transport for forskellige afdelinger med henblik på at opnå den bedst mulige transport af udstyr og materialer. Forhandle de bedst mulige leveringspriser, sammenligne forskellige tilbud og vælge det mest pålidelige og rentable tilbud.

 • Udarbejde konnossementer

  Udarbejde konnossementer og tilhørende forsendelsesdokumenter i overensstemmelse med told- og lovkrav.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart

  Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart, regler og politikker; holde laster sikre og fri for skader; garantere sikkerheden for mandskab, der håndterer lasten.

 • Veje forsendelser

  Veje forsendelser og beregne maksimumsvægt og -dimensioner pr. pakke eller pr. vare for hver forsendelse.

 • Administrere metoder til betaling af fragt

  Administrere metoder til betaling af fragt i overensstemmelse med den procedure, der skal følges, hvorved betaling sker omkring tidspunktet for ankomsten af fragten, tolden ekspederes, og fragten frigives.

Source: Sisyphus ODB