Profession olie- og gasingeniør

Olie- og gasingeniører vurderer gas- og oliefelter. De projekterer og udvikler metoder til udvinding af olie og gas under Jordens overflade. De maksimerer genvindingen af kulbrinte med minimale omkostninger og efterstræber en minimal miljøpåvirkning.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Prøvepumpning

  Prøveprocedurer, f.eks. prøve af volumenstrøm og trykprøve, som beskriver brøndens evne til at producere olie.

Færdigheder

 • Administrere interaktion med brønd

  Forstå og styre processen med forskellige brønde, der interagerer med hinanden.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Fortolke udvindingsdata

  Bearbejde og fortolke udvindingsdata og sende feedback til udviklingsteams samt anvende denne viden på konkrete operationelle aktiviteter.

 • Styre væskeproduktion i forbindelse med olieproduktion

  Håndtere problemer og foregribe potentielle problemer i forbindelse med væsker involveret i olieproduktion.

 • Samarbejde med boretestteknikere

  Oprette relationer med erfarne boretestteknikere med henblik på at optimere procedurer, gennemføre realtidsbeslutninger vedr. dataindhentningsanliggender.

 • Konstruere flowsystemer til brønde

  Udforme/udvikle systemer, der hjælper brøndens strøm; betjene dykpumper.

 • Styre væskeproduktion i gas

  Håndtere problemstillinger og foregribe potentielle problemer i forbindelse med væsker, der indgår i produktionen af olie og gas.

 • Bestemme forbedring af flowhastighed

  Anbefale og evaluere forbedring af flowhastighed, forstå og foretage syrebehandling eller hydraulisk frakturering på en sikker måde.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Udarbejde programmer til evaluering af brøndetablering

  Udarbejde programmer til evaluering af brøndetablering; kommunikere og samarbejde med efterforskningshold.

 • Overvåge logføring af udvinding

  Overvåge logføring og føre tilsyn med formationstestning og prøveudtagninger; analysere og fortolke resultaterne.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Rapportere brøndresultater

  Dokumentere og dele brøndresultater på en transparent måde, kommunikere resultater til forretningspartnere, auditører, samarbejdsteams og intern ledelse.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Vælge brøndudstyr

  Vælge og købe det relevante udstyr til forskellige funktioner i brønden.

 • Yde støtte i forbindelse med råolieteknik

  Yde støtte under udforskningssessioner; planlægge brønddrift og indsamle relevante data; oversigter og efter-brøndsanalyser.

 • Overvåge reservoir

  Forstå og betjene overvågningssystem og fjernkontrolteknologi til brønde og reservoirer; overvåge reservoirets niveau og træffe beslutning om tekniske indgreb, hvis det er påkrævet.

 • Samarbejde med fagfolk på mineområdet

  Skabe relationer med kommercielle ledere, geo-videnskabsfolk og produktions-/reservoir-teknikere; arbejde sammen for at analysere resultaterne af borehulsprofiler og vurdere den potentielle produktion.

 • Kompilere resultatplaner for reservoirer

  Udarbejde detaljerede udviklingsplaner for reservoirets resultater. Anvende matematiske modeller til maksimal økonomisk genopretning.

 • Udarbejde udvindingsforslag

  Udarbejde detaljerede udvindingsforslag ved at samle oplysninger om udvindingsområdet under jordoverfladen og aftale mellem de involverede partnere.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

Source: Sisyphus ODB