Profession olie-og gasteknolog

Olie-og gasteknologer vurderer ekstraktionssteder med flydende brændstof. De udformer og udvikler metoder til udvinding af flydende brændstoffer under Jordens overflade, herunder råolie, naturgas, flydende gas, ikke-råoliebaserede fossile brændstoffer, biodiesel og alkohol. De maksimerer genvindingen af kulbrinte med minimale omkostninger og efterstræber en minimal miljøpåvirkning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biodiesel

  Dieselolie baseret på vegetabilsk olie eller animalsk fedt, fremstillet af fedtstoffer, der reagerer med alkohol.

 • Råolie

  De forskellige facetter af olie: udvinding, forarbejdning, komponenter, anvendelser, miljøspørgsmål osv.

 • Fossile brændstoffer

  Brændstoftyper indeholdende store mængder kulstof, herunder gas, kul og olie, og de processer, hvormed de dannes, såsom den anaerobe nedbrydning af organismer, samt deres anvendelse til energiproduktion.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Prøvepumpning

  Prøveprocedurer, f.eks. prøve af volumenstrøm og trykprøve, som beskriver brøndens evne til at producere olie.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Alkoholbrændstoffer

  Alkoholer som f.eks. ethanol og methanol, der anvendes til at forbedre motorers ydeevne ved at injicere dem i luftindtaget af forbrændingsmotorer.

 • Naturgas

  De forskellige facetter ved naturgas, herunder udtrækning, forarbejdning, bestanddele, anvendelser, miljømæssige faktorer osv.

Færdigheder

 • Fortolke udvindingsdata

  Bearbejde og fortolke udvindingsdata og sende feedback til udviklingsteams samt anvende denne viden på konkrete operationelle aktiviteter.

 • Supervisere brønddrift

  Føre tilsyn med brønddrift og forvalte personalet, herunder uddannelse af og tilsyn med personale. Forvalte det mandskab, der arbejder sammen som et hold; sørge for overholdelse af frister for at maksimere kundetilfredshed.

 • Styre væskeproduktion i gas

  Håndtere problemstillinger og foregribe potentielle problemer i forbindelse med væsker, der indgår i produktionen af olie og gas.

 • Samarbejde med boretestteknikere

  Oprette relationer med erfarne boretestteknikere med henblik på at optimere procedurer, gennemføre realtidsbeslutninger vedr. dataindhentningsanliggender.

 • Håndtere miljøpåvirkning

  Gennemføre foranstaltninger til minimering af de biologiske, kemiske og fysiske virkninger af mineaktiviteter på miljøet.

 • Vælge brøndudstyr

  Vælge og købe det relevante udstyr til forskellige funktioner i brønden.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Designe naturgassystemer

  Designe udstyr og procedurer til at fjerne urenheder fra naturgas for at sikre, at biprodukterne overholder forskrifterne og kan anvendes som brændstof.

 • Administrere interaktion med brønd

  Forstå og styre processen med forskellige brønde, der interagerer med hinanden.

 • Konstruere flowsystemer til brønde

  Udforme/udvikle systemer, der hjælper brøndens strøm; betjene dykpumper.

 • Bestemme forbedring af flowhastighed

  Anbefale og evaluere forbedring af flowhastighed, forstå og foretage syrebehandling eller hydraulisk frakturering på en sikker måde.

 • Styre væskeproduktion i forbindelse med olieproduktion

  Håndtere problemer og foregribe potentielle problemer i forbindelse med væsker involveret i olieproduktion.

 • Rapportere brøndresultater

  Dokumentere og dele brøndresultater på en transparent måde, kommunikere resultater til forretningspartnere, auditører, samarbejdsteams og intern ledelse.

 • Udarbejde udvindingsforslag

  Udarbejde detaljerede udvindingsforslag ved at samle oplysninger om udvindingsområdet under jordoverfladen og aftale mellem de involverede partnere.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Kontrollere pumpedrift i forbindelse med råolieproduktion

  Kontrollere drift af anlæg samt pumpeanlæg til gas- og olieudstyr. Overvåge målere og skærme og kontrollere udstyret for at sikre, at udvindingen sker på en effektiv og sikker måde.

 • Overvåge logføring af udvinding

  Overvåge logføring og føre tilsyn med formationstestning og prøveudtagninger; analysere og fortolke resultaterne.

Source: Sisyphus ODB