Profession ombudsmand

Ombudsmænd løser tvister mellem to parter, hvor der er en magtubalance, som en upartisk mægler. De interviewer de involverede parter og undersøger sagen for at nå frem til en løsning, der er til fordel for begge parter. De rådgiver om konfliktløsning og tilbyder støtte til klienter. Kravene er hovedsagelig rettet mod offentlige institutioner og myndigheder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

Færdigheder

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Fremme officiel enighed

  Fremme officiel enighed mellem to parter i en tvist og sikre, at begge parter bliver enige om den beslutning, der er truffet afgørelse om, samt udarbejde de nødvendige dokumenter og sikre begge parters underskrift.

 • Udvise kulturel forståelse

  Udvise følsomhed over for kulturelle forskelle ved at træffe foranstaltninger, der fremmer et positivt samspil mellem internationale organisationer, grupper eller enkeltpersoner fra forskellige kulturer, og ved at fremme integrationen i et samfund.

 • Håndtere tvister vedrørende kontrakter

  Føre tilsyn med problemer, der opstår mellem de parter, der er involveret i en kontrakt, og levere løsninger for at undgå retssager.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Udvise empati

  Udvise empati for at forhindre enhver form for symbolsk vold og isolation og for at sikre betænksom opmærksomhed over for alle. Det bør omfatte evnen til at forstå forskellige verbale og ikkeverbale udtryk for stemning og følelse.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

 • Udvise uvildighed

  Udføre opgaver for tvistens parter eller klienter på grundlag af objektive kriterier og metoder, idet der ses bort fra fordomme eller partiskhed, med henblik på at træffe eller fremme objektive beslutninger.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

Source: Sisyphus ODB