Profession omkostningsanalytiker

Omkostningsanalytikere udarbejder regelmæssige omkostnings- og budgetanalyser og -rapporter med henblik på at bidrage til en virksomheds overordnede omkostningsplanlægnings- og -overslagsaktiviteter. De gennemgår og afstemmer de vigtigste balancer og identificerer nye besparelsesmuligheder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Likviditetsstyring

  Teori og praksis i forbindelse med forvaltningen af likviditet i et selskab med det formål at lette opfyldelsen af forpligtelser over for tredjemand uden at skade selskabets funktion eller lide betydelige tab.

 • Procedurer i finansafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for den finansielle afdeling i en organisation. Forståelse af årsregnskaber, investeringer, oplysningspolitik osv.

 • Virksomhedspolitikker

  Regelsæt, der gælder for et selskabs aktiviteter.

 • Omkostningsstyring

  Planlægningen, overvågningen og tilpasningen af en virksomheds udgifter og indtægter med henblik på at opnå omkostningseffektivitet og kapacitet.

Færdigheder

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Udarbejde cost-plus-prismodeller

  Udarbejde regelmæssige omkostnings- og prismodeller under hensyntagen til materialeomkostninger og leverandørkæden, personale- og driftsomkostninger.

 • Evaluere budgetter

  Læse budgetplaner, analysere udgifter og indtægter, der er planlagt i en bestemt periode, og udtale sig om deres efterlevelse af de generelle planer for virksomheden eller organisationen.

 • Vurdere økonomisk levedygtighed

  Revidere og analysere finansielle oplysninger og krav til projekter såsom deres vurdering af budgettet, forventet omsætning og risikovurdering til bestemmelse af fordele og omkostninger ved projektet. Vurdere, om aftalen eller projektet vil tilbagebetale investeringen, og om den potentielle gevinst er den finansielle risiko værd.

 • Udføre omkostningsberegningsaktiviteter

  Gennemføre de omkostningsrelaterede aktiviteter og operationer inden for regnskabsvirksomheden, som f.eks. standardomkostningsudvikling, analyse af gennemsnitspriser, analyse af avancer og omkostningsprocent, lagerstyring og variansanalyse. Rapportere resultaterne til ledelsen og rådgive om mulige fremgangsmåder til kontrol og reduktion af omkostningerne.

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Kontrollere udgifter

  Overvåge og vedligeholde effektive omkostningskontroller med hensyn til effektivitet, spild, overarbejde og personale. Vurdere selvrisiko og stræbe efter effektivitet og produktivitet.

 • Konsolidere regnskabsoplysninger

  Indsamle, revidere og samle finansielle oplysninger fra forskellige kilder eller afdelinger med henblik på at oprette et dokument med fælles finansielle konti eller planer.

Source: Sisyphus ODB