Profession områdeleder i en zoologisk have

Områdeledere i zoologiske haver er ansvarlige for at administrere og lede et team af zoo-dyrepassere. De skal sørge for daglig pleje og forvaltning af dyr samt i samarbejde med kolleger, forvaltning på lang sigt og tilrettelæggelse og organisering af arterne og udstillinger i afsnit. De er også ansvarlige for forskellige aspekter af personaleforvaltningen for dyrepasserne i deres afsnit. Afhængigt af størrelsen af den zoologiske have og dyreafsnittet kan de have yderligere ansvar for at ansætte personale og budgettere.   

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyreernæring

  Aspekter af, hvordan forskellige dyrearter fodres og vandes. Forskellige typer dyrefoder, kvalitetskriterier for foder og metoder til at fodre og vande dyr.

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Anvendt zoologi

  Videnskaben, der omhandler anvendelse af dyrs anatomi, fysiologi, økologi og adfærd i en given praktisk kontekst.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

Færdigheder

 • Fodre dyr

  Levere foder og vand til dyr. Dette omfatter tilberedning af foder og vand til dyr og rapportering om eventuelle ændringer i føde- eller drikkevaner.

 • Give dyr mulighed for at udtrykke naturlig adfærd

  Være opmærksom på dyrenes naturlige adfærd og tilpasse omgivelserne for at fremme denne adfærd. Dette kan indebære ændringer i miljø, kost, gruppesammensætninger, avlsrutiner osv.

 • Fremme dyrevelfærd

  Fremme god praksis og arbejde med medfølelse for at opretholde og fremme høje dyrevelfærdsnormer til enhver tid ved at tilpasse den personlige adfærd og forvalte miljøfaktorer.

 • Lede personale i zoologisk have

  Lede personale i zoologisk have, herunder personale på alle niveauer og/eller dyrlæger og/eller undervisere og/eller gartnere.

 • Være formand for et møde

  Være formand for et møde af en gruppe mennesker med henblik på at udarbejde planer og beslutninger, som virksomheden gennemfører.

 • Give dyr et berigende miljø

  Tilvejebringe et berigende miljø for dyr, der gør det muligt at udøve deres naturlige adfærd, herunder tilpasse de miljømæssige forhold, tilvejebringe fodrings- og intelligenslege samt sørge for aktiviteter, så de kan udfolde sig, aktiviteter af social art og træningsaktiviteter.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Lede arbejdet

  Føre tilsyn med, lede og planlægge arbejdet for hold eller enkelte holdmedlemmer. Opstille tidsplaner og sikre, at de overholdes.

 • Bistå ved almindelige procedurer i dyrlægepraksis

  Bistå dyrlæger ved at gøre både dyret og udstyret klart til medicinske procedurer og ved at yde pleje og støtte til det dyr, der gennemgår en medicinsk procedure.

 • Give specifikke veterinærlægemidler for at fremme avl

  Administrere specifikke lægemidler til synkronisering af avlscyklusser hos dyr i overensstemmelse med dyrlægens og ejerens instruktioner. Dette omfatter sikker anvendelse og opbevaring af lægemidler og udstyr samt registrering.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Passe unge dyr

  Vurdere behovene hos ungerne og de unge dyr. Straks træffe passende foranstaltninger i tilfælde af problemer i forbindelse med ungerne eller de unge dyr.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Behandle dyr

  Foretage medicinske indgreb hos dyr, herunder gennem behandlinger, indgivelse af lægemidler og helbredsvurdering.

 • Vurdere dyreadfærd

  Observere og evaluere dyrs adfærd for at kunne arbejde med dem på en sikker måde og genkende afvigelser fra normal adfærd, som signalerer problemer i sundhed og velfærd.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Aftale møder

  Fastsætte og planlægge professionelle aftaler og møder for kunder eller overordnede.

 • Organisere zoologiske udstillinger

  Tilrettelægge zoologiske udstillinger og udstilling af levende dyr og zoologiske samlinger.

 • Vurdere pasningen af dyr

  Evaluere forvaltningen af en bred vifte af dyr, herunder pasning, trivsel og boligforhold for dyr i en zoologisk have, dyrepark, stald, gård eller dyreforskningsanlæg.

 • Lede et arbejdsteam

  Sikre, at der findes klare og effektive kommunikationskanaler i alle afdelinger i organisationen og støttefunktionerne, både internt og eksternt, og sikre, at teamet er bekendt med afdelingens/forretningsenhedens standarder og målsætninger. Gennemføre de disciplinære procedurer og klageprocedurer, der skal til for at sikre, at der konsekvent anvendes en retfærdig og konsekvent tilgang til styring af resultater. Bistå i forbindelse med rekrutteringsprocessen og forvalte, uddanne og motivere medarbejderne til at opnå/overskride deres potentiale ved hjælp af effektive forvaltningsteknikker. Tilskynde til og udvikle sammenhold blandt alle medarbejdere.

 • Vurdere dyrs miljø

  Vurdere dyrs miljø, herunder kvantificering af udluftning, rum og levested og måle dem op mod de "fem friheder": ingen sult eller tørst, ingen ubehag, ingen smerter, skader eller sygdomme, frihed til at udtrykke normal adfærd, ingen frygt eller lidelse.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Give dyr førstehjælp

  Give nødbehandling for at undgå forringelse af tilstand, lidelse og smerte, indtil dyrlægehjælp kan søges. Der skal udføres grundlæggende akut behandling af ikke-dyrlæger før førstehjælp ydet af en dyrlæge. Ikke-dyrlæger, der yder akut behandling, forventes at søge behandling hos en dyrlæge så hurtigt som muligt.

 • Vurdere dyreernæring

  Vurdere dyrenes ernæringsmæssige status, diagnosticere ubalancer i føden og foreskrive korrektion.

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for zoologiske haver

  Følge sikkerhedsregler og bestemmelser for zoologiske haver for at sikre et sikkert arbejdsmiljø under arbejdet med dyr i zoologiske haver og garantere sikkerheden for besøgende i zoologiske haver.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved at styre budget, logistik, support til arrangement, sikkerhed, beredskabsplaner og opfølgning.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Vedligeholde dyrebure

  Sikre, at, at dyreindelukker, såsom habitater, terrarier, bure eller kenneler, er i passende og hygiejnisk stand. Rengøre indelukket og give ny strøelse, hvis der er behov for det.

Source: Sisyphus ODB