Profession områdevagt

Områdevagter afpatruljerer udpegede områder for at give offentligheden en følelse af sikkerhed og yde generel støtte. De overvåger mistænkelig adfærd og samarbejder med politiet og andre lokale institutioner for at opretholde samfundets sikkerhed og velfærd og håndhæve lovgivningen og udstede sanktioner, når det er nødvendigt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Patruljere områder

  Patruljere et udpeget område, være opmærksom på mistænkelige og farlige situationer og kommunikere med beredskabsorganisationer.

 • Instruere offentligheden

  Give offentligheden instrukser i situationer, hvor de optræder på en måde, der ikke er i overensstemmelse med love og forskrifter, eller for at vejlede dem i unormale situationer.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Bistå beredskabstjenester

  Bistå politiet og redningstjenester efter behov.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

Source: Sisyphus ODB