Profession operatør af SMT-maskine

Operatører af SMT-maskiner anvender maskiner med teknologi til overflademontering (SMT) til montering og lodning af små elektroniske komponenter på trykte kredsløb til skabelse af overflademonteret udstyr (SMD).

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Overflademonteringsteknik

  Overflademonteringsteknik eller SMT er en metode, hvor de elektroniske komponenter placeres på overfladen af printkort. De SMT-komponenter, der er fastgjort på denne måde, er som regel følsomme, små komponenter såsom modstande, transistorer, dioder og integrerede kredsløb.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Printplader

  Trykte kredsløb (PCB) er væsentlige komponenter i næsten alt elektronisk udstyr. De består af tynde wafers eller substrater, hvorpå der anbringes elektroniske komponenter såsom mikrochips. De elektroniske komponenter er elektrisk forbundet gennem ledende skinner og puder.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Rapportere defekte produktionsmaterialer

  Vedligeholde krævede selskabsregistre og -blanketter for at kunne indberette eventuelle mangelfulde materialer eller tvivlsomme forhold ved fremstillingsmaskiner og -udstyr.

 • Rengøre printplader

  Rengøre trykte kredsløbskort og komponenter som nødvendigt før, under og efter samleprocessen.

 • Betjene SMT-udstyr

  Betjene apparater til overflademontering (SMT) og udstyr til montering og lodning af overflademonteringsapparater (SMD) på det trykte kredsløb med stor præcision.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Lodde komponenter på printplade

  Lodde elektroniske komponenter til nøgne printplader til fremstilling af indlæste printplader ved brug af håndholdte svejsemaskiner.

 • Sikre, at specifikationer overholdes

  Sikre, at de monterede produkter er i overensstemmelse med de angivne specifikationer.

 • Samle printplader

  Fastgøre elektroniske komponenter til det trykte kredsløb ved hjælp af loddeteknikker. Elektroniske komponenter anbringes i huller ved samling gennem huller (THT), eller de placeres på overfladen af printkort under overflademontering (SMT).

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Klargøre kort til lodning

  Forberede monterede trykte kredsløbskort til lodning. Rengøre kortet og markere lodningsområder.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Overfladebehandle printplader

  Påføre en beskyttende belægning på den færdige printplade.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Overvåge maskindrift

  Observere maskinens drift og vurdere produkternes kvalitet, hvorved der sikres overensstemmelse med standarderne.

Source: Sisyphus ODB