Profession operatør af afgratningsmaskine

Operatører af afgratningsmaskiner opstiller og passer mekaniske afgratningsmaskiner beregnet til at befri metalemner for ru kanter eller ujævnheder ved at hamre på deres overflade med henblik på at glatte dem eller at rulle over deres kanter i tilfælde af ujævne spalter eller fremspring for at presse dem ned i overfladen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Optimering af kvalitet og cyklustid

  Den mest optimale rotations- eller cyklustid og overordnede kvalitet af et værktøj eller en maskinproces.

 • Dele til afgratningsmaskiner

  De forskellige dele af en maskine, der er konstrueret til at fjerne de resterende kanter på et arbejdsemne efter forarbejdning og glatning, såsom slibebørste eller afgratningsbørste, afgratningstromble, støvudtrækningshætte, kraftig magnet og andre.

 • Typer af afgratningsbørster

  Typer af slibebørster, der anvendes i afgratningsprocesser, deres kvaliteter og anvendelsesformål, f.eks. trådbørste, rørbørste, pulverbørste, hjulbørste, kopbørste og spindelmonteret børste.

 • Afgratningsprocesser

  De forskellige typer af processer, der fjerner grater fra de fremstillede arbejdsemner, f.eks. formaling, sandblæsning af medierne, slibning, masseoverfladebehandling, spindeloverfladebehandling, elektrokemisk afgratning, slibende bearbejdning, manuel afgratning og andet.

Færdigheder

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Overvåge arbejdsemne i bevægelse i en maskine

  Overvåge behandlingen af et arbejdsemne i bevægelse, f.eks. et stykke metal eller træ, der bevæges lineært på en stationær maskine.

 • Tilføre nødvendige værktøjer til maskine

  Tilføre de nødvendige værktøjer og tilbehør til maskinen til et bestemt produktionsformål.

 • Passe afgratningsmaskine

  Passe en afgratningsmaskine, der er konstrueret til at fjerne for lange kanter på emnet igennem afgratning og slibemaskinprocesser, overvåge og betjene den i overensstemmelse med forskrifterne.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Udjævne overflader

  Besigtige og glatte gratede overflader på stål- og metaldele.

 • Bortskaffe affaldsmateriale fra udskæring

  Bortskaffe eventuelt farligt affald frembragt i opskæringsprocessen, f.eks. spåner, skrot og blade, sortere i henhold til reglerne og rengøre arbejdspladsen.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

Source: Sisyphus ODB