Profession operatør af afkortesav

Operatører af afkortesave benytter en manuel afkortesav. Der anvendes afkortesave til fældning og afkortning af træer, eller til at skære grene af for at opnå rundtømmer. Operatører af afkortesave kan også arbejde med mindre afkortesave i et værksted til at foretage manuelle snit.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Skovning

  Fældning, hugst af træer og forarbejdning heraf til tømmer, herunder mekanisk fældning og forarbejdning.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Saveteknikker

  Forskellige saveteknikker til anvendelse af hånd- og elektriske save.

 • Tømmerafskæringer

  Forskellige former for træskæring på tværs af årerne eller parallelt hermed samt radialt eller tangentialt i forhold til kernen. Træsnits adfærd under forskellige omstændigheder og det optimale snit til et bestemt formål. Tømmerets særlige egenskabers indvirkning, f.eks. kvaster eller fejl.

Færdigheder

 • Betjene afkortersav

  Betjene en afkortersav for at lave manuelle udskæringer.

 • Håndtere sav på en sikker måde

  Opbevare, bære og beskytte save ved brug af etuier, skeder og knivafskærmning.

 • Identificere farer på arbejdspladsen

  Gennemføre sikkerhedsrevisioner og inspektioner af arbejdspladser og udstyr på arbejdspladsen. Sikre, at de opfylder sikkerhedsforskrifterne, og identificere farer og risici.

 • Holde saveudstyr i god tilstand

  Sikre, at saveudstyr altid er i god og sikker stand. Kontrollere udstyret for fejl. Erstatte defekte eller nedslidte elementer i overensstemmelse med retningslinjerne. Opbevare elementerne sikkert, når de ikke er i brug. Underrette den ansvarlige part i tilfælde af store eller farlige fejl.

 • Slibe skarpe værktøjer

  Identificere sløve ægge på skarpe værktøjer eller fejl i æggen. Brug hensigtsmæssigt udstyr til at skærpe værktøjet sikkert og effektivt. Vedligeholde og beskytte de skærpede værktøjer. Indberette fejl, der ikke kan udbedres, til den relevante person.

Source: Sisyphus ODB