Profession operatør af anodiseringsmaskine

Operatører af anodiseringsmaskiner opstiller og passer anodiseringsmaskiner, der er konstrueret til at udstyre færdige emner, sædvanligvis aluminium-baserede, med en holdbar, anodisk oxid, korrosionshæmmende belægning ved en elektrolytisk passiveringsproces, som øger tykkelsen af det naturlige oxidlag på emnets overflade.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrolytisk passiveringsproces

  En elektrolytisk passiveringsproces i en anodiseringstank, herunder proceselementer som negative katoder, oxygengafgasning, hydrogenafgasning, fjernelse af gas ved lavtryksluftforsyning og udsugning af røg m.fl.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Anodiseringsproces

  De forskellige trin, der er nødvendige for dannelsen af et elektrisk kredsløb med anodeelektrode med henblik på at øge tætheden af det naturlige oxidlag på overfladen af et metalemne, hvorved korrosion og slitage forbedres. Disse trin omfatter forudgående rengøring, afblænding og rensning, affedtning og skylning, ætsning og skylning, deoxidering og skylning, anodisering og skylning, forsegling og tørring samt inspektion.

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

Færdigheder

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Skubbe airbar i anodiseringsbeholder

  Skubbe den airbar, der er forbundet med øjeblikkelig forsyning af lavtryksluften i en anodiseringstank, for at lette mobiliteten fra hydrogenrøggassen gennem udsugningsanlægget til den almindelige blæser og endelig til atmosfæren.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Iagttage de skiftende anodiseringsegenskaber

  Tage hensyn til den eventuelle ændring af metalemnet under anodiseringsprocessen, som f.eks. den voksende tykkelse af den ophøjede metaloverflade, når maskinen indstilles, for at tilgodese den nødvendige plads.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Passe anodiseringsmaskine

  Passe de forskellige stationer på en metalforarbejdningsmaskine, der er beregnet til at danne anodeelektroder som en del af anodiseringsprocessen. Dette omfatter pasning af en station til indføring af spolen, forbehandling og rengøring af tanke, anodiseringstanke, efterbehandlingsanlæg og udstyr til tilbagespoling af spoler, overvåge og betjene alt udstyr i henhold til forskrifterne.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB