Profession operatør af automatiseret samlebånd

Operatører af automatiserede samlebånd betjener, vedligeholder og rengør produktionsapparater. De er ansvarlige for samlingen af hele produktet eller en del af et produkt. Operatører af automatiserede samlebånd udfører alle opgaver i en produktionsproces via et rotationssystem.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

Færdigheder

 • Arbejde i samlebåndsteam

  Fremstille produkter på samlebånd. Arbejde i et team, hvor alle har en opgave.

 • Overvåge arbejdsemne i bevægelse i en maskine

  Overvåge behandlingen af et arbejdsemne i bevægelse, f.eks. et stykke metal eller træ, der bevæges lineært på en stationær maskine.

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Justere produktionsudstyr

  Regulere og overvåge fremstillingsudstyrets indstillinger og procesparametre såsom temperatur og effektniveau. Gennemgå fremstillingsprocessen og udstyret og foreslå forbedringer.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Iværksætte maskinkontrol

  Iværksætte eller justere maskinkontrol for at regulere forhold såsom materialegennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Udføre maskinvedligeholdelse

  Udføre regelmæssig vedligeholdelse, eventuelt med rettelser og ændringer, på en maskine eller et maskinværktøj for at sikre, at det forbliver i en passende produktiv tilstand.

 • Anvende samleteknikker

  Anvende korrekte og ajourførte samlemetoder i produktionsudviklingsprocessen.

Source: Sisyphus ODB