Profession operatør af båndsav

Operatører af båndsave arbejder med industrisave, som er kendetegnet ved, at der er tale om et sammenhængende, fleksibelt savblad, som drejer omkring to eller flere hjul. Båndsave er særlig effektive til at fremstille uregelmæssige former.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tømmerafskæringer

  Forskellige former for træskæring på tværs af årerne eller parallelt hermed samt radialt eller tangentialt i forhold til kernen. Træsnits adfærd under forskellige omstændigheder og det optimale snit til et bestemt formål. Tømmerets særlige egenskabers indvirkning, f.eks. kvaster eller fejl.

 • Saveteknikker

  Forskellige saveteknikker til anvendelse af hånd- og elektriske save.

 • Skæreteknologier

  Forskellige former for skæreteknologier, såsom software eller mekanik, styring af skæreprocesser ved hjælp af lasering, savning, fræsning osv.

 • Typer af savblade

  Typer af blade, der anvendes til savning, såsom båndsavblade, sideskårne blade, lysklinger m.fl. fremstillet af værktøjsstål, karbid, diamanter eller andet materiale.

 • Træforarbejdningsprocesser

  Trin i forarbejdningen af træ til fremstilling af trævarer og maskintyper anvendt til disse processer, f.eks. tørring, formning, montering og overfladebehandling.

Færdigheder

 • Betjene båndsav

  Betjene en båndsav, en industriel sav, der er kendetegnet ved en kontinuerlig, bøjelig klinge, der drejer omkring to eller flere hjul.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Bortskaffe affaldsmateriale fra udskæring

  Bortskaffe eventuelt farligt affald frembragt i opskæringsprocessen, f.eks. spåner, skrot og blade, sortere i henhold til reglerne og rengøre arbejdspladsen.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Betjene træsaveudstyr

  Betjene forskellige maskiner og apparater til at skære træ i forskellige størrelser og former.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Opstille opskæringsplan

  Udarbejde planer for, hvordan materialet vil blive skåret i funktionelle enheder for at minimere tabet af materiale.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Bearbejde træ

  Bearbejde træets egenskaber, form og størrelse.

 • Udskifte savblad på maskine

  Udskifte det gamle blad på en savemaskine med et nyt ved at fjerne spånbørsten, tage den forreste bladstyring af, løsne bladets spænding og fjerne bladet. Samle og montere et nyt blad ved at sætte den forreste bladstyring tilbage igen, montere spånbørsten, sætte bladdækslet på plads igen og justere bladets spænding.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Holde saveudstyr i god tilstand

  Sikre, at saveudstyr altid er i god og sikker stand. Kontrollere udstyret for fejl. Erstatte defekte eller nedslidte elementer i overensstemmelse med retningslinjerne. Opbevare elementerne sikkert, når de ikke er i brug. Underrette den ansvarlige part i tilfælde af store eller farlige fejl.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

Source: Sisyphus ODB