Profession operatør af bølgepapmaskine

Operatører af bølgepapmaskiner passer en maskine, som folder et ark kraftigt papir med et bølget mønster og betrækker det på begge sider for at skabe et let, solidt materiale egnet til emballering.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Papirtyper

  De forskellige kriterier, der anvendes til at bestemme forskelle i papirtyper såsom grovhed og tykkelse, og de forskellige fremstillingsmetoder og trætyper, hvorfra papirtyperne stammer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Rillestørrelser

  Rillestørrelser refererer til antallet af riller pr. lineær fod og deres tykkelse. Rillerne er bølger og buer i en bølgepapkasse, som udgør strukturen af bølgepap og giver det stivhed og styrke.

Færdigheder

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Overvåge papirrulle

  Overvåge den store papirrulle, der opvikler papiret ved den rette spænding på en kerne.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Betjene bølgepapmaskine

  Oprette og overvåge den maskine, som bølger pappet, så det danner bølgepap til emballage til containere. Maskinen fører papirark gennem splejsninger og valseruller, hvor der anvendes damp og varme, og derved dannes fluting. Der påføres lim, og flutingen smeltes sammen med to liners med henblik på at fremstille en enkelt bølgepap.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Overvåge transportbånd

  Overvåge strømmen af arbejdsstykker på transportbånd, efterhånden som de behandles af maskinen for at sikre optimal produktivitet.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

Source: Sisyphus ODB