Profession operatør af betonpumpe

Operatører af betonpumper fører og betjener lastbiler til transport af beton fra betonværket til projektsteder og betjener pumper til at sprede beton på stedet. De rengør og vedligeholder også lastbilen og dens mekaniske dele.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, herunder tandhjul, motorer, hydrauliske systemer og pneumatiske systemer. Deres funktioner og sandsynlige fejl.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Typer af betonpumper

  De typer maskiner, der anvendes til at pumpe flydende beton, såsom betonpumper med mast, der anvendes til store anlægsprojekter, eller linjepumper, der almindeligvis anvendes til mindre projekter.

Færdigheder

 • Betjene betonpumper

  Betjene fjernbetjeningen til en robotarm på en betonpumpe, samtidig med at hældeprocessen overvåges.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Forhindre skade på forsyningsinfrastruktur

  Konsultere forsyningsselskaber eller planer om placeringen af en forsyningsinfrastruktur, der kan forstyrre et projekt eller blive beskadiget af det. Tage de nødvendige skridt for at undgå skade.

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Teste jordens bærevne

  Teste jordens evne til at støtte den belastning, den udsættes for, inden der monteres tunge konstruktioner, f.eks. tårnkraner, eller inden kørsel på det med tunge køretøjer.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Installere betonpumper

  Placere lastvognen eller anhængeren på det ønskede sted, tilpasse støtteben for stabilitet, fastgøre slanger til maskinens udløb, hvis det er nødvendigt, montere robotarmen og konfigurere pumperne. Hvis der anvendes elektriske pumper, skal de forbindes med el-nettet. Tage hensyn til forskellige faktorer såsom, hvor vidt jorden hælder, og jordens bæreevne.

 • Rengøre betonpumper

  Fjerne restbeton fra rør og pumper efter brug og rense udstyret med vand.

 • Føre mobilt tungt anlægsudstyr

  Føre mobilt tungt udstyr anvendt til byggeri. Læsse udstyret på blokvogne, eller losse det. Omhyggeligt føre udstyr på offentlig vej, når det er påkrævet.

 • Sikre tungt anlægsudstyr

  Sikre tungt udstyr såsom tårnkraner og betonpumper før, under og efter brug for at forhindre skader på maskiner, arbejdstagere eller byggeplads. Træffe forebyggende foranstaltninger, såsom at trække betonpumpernes robotarm tilbage eller at føre krogblokken tilbage til udliggeren.

 • Holde tungt anlægsudstyr i god stand

  Inspicere tungt udstyr til bygge- og anlægsprojekter før hver brug. Vedligeholde maskinen i god stand ved at tage sig af mindre reparationer og underrette den ansvarlige person i tilfælde af alvorlige mangler.

 • Føre betonslange

  Føre betonslangen, mens pumpen kører. Sørg for at fordele betonen effektivt og sikkert.

 • Demontere betonpumper

  Demontere alle samlinger af betonpumper såsom røret og robotarmen og forberede den mobile betonpumpe til vejtrafik.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

Source: Sisyphus ODB