Profession operatør af bordsav

Operatører af bordsave arbejder med industrisave, der skærer med et roterende cirkulært blad. Saven er indbygget i et bord. Operatøren indstiller højden af saven for at kunne styre snitdybden. Der lægges særlig vægt på sikkerhed, idet faktorer såsom naturlige spændinger i træet kan udløse uforudsigelige kræfter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Tømmerafskæringer

  Forskellige former for træskæring på tværs af årerne eller parallelt hermed samt radialt eller tangentialt i forhold til kernen. Træsnits adfærd under forskellige omstændigheder og det optimale snit til et bestemt formål. Tømmerets særlige egenskabers indvirkning, f.eks. kvaster eller fejl.

 • Skæreteknologier

  Forskellige former for skæreteknologier, såsom software eller mekanik, styring af skæreprocesser ved hjælp af lasering, savning, fræsning osv.

 • Saveteknikker

  Forskellige saveteknikker til anvendelse af hånd- og elektriske save.

 • Træforarbejdningsprocesser

  Trin i forarbejdningen af træ til fremstilling af trævarer og maskintyper anvendt til disse processer, f.eks. tørring, formning, montering og overfladebehandling.

Færdigheder

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Betjene bordsav

  Håndtere en industriel bordsav, som skærer med en roterende, cirkulær klinge, der er indbygget i et bord. Højden af saven indstilles for at styre snitdybden. Være særligt opmærksomme på sikkerheden, idet faktorer såsom naturlige belastninger i træet kan føre til uforudsigelige kræfter.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Bearbejde træ

  Bearbejde træets egenskaber, form og størrelse.

 • Opstille opskæringsplan

  Udarbejde planer for, hvordan materialet vil blive skåret i funktionelle enheder for at minimere tabet af materiale.

 • Bortskaffe affaldsmateriale fra udskæring

  Bortskaffe eventuelt farligt affald frembragt i opskæringsprocessen, f.eks. spåner, skrot og blade, sortere i henhold til reglerne og rengøre arbejdspladsen.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Udskifte savblad på maskine

  Udskifte det gamle blad på en savemaskine med et nyt ved at fjerne spånbørsten, tage den forreste bladstyring af, løsne bladets spænding og fjerne bladet. Samle og montere et nyt blad ved at sætte den forreste bladstyring tilbage igen, montere spånbørsten, sætte bladdækslet på plads igen og justere bladets spænding.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Holde saveudstyr i god tilstand

  Sikre, at saveudstyr altid er i god og sikker stand. Kontrollere udstyret for fejl. Erstatte defekte eller nedslidte elementer i overensstemmelse med retningslinjerne. Opbevare elementerne sikkert, når de ikke er i brug. Underrette den ansvarlige part i tilfælde af store eller farlige fejl.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

Source: Sisyphus ODB