Profession operatør af brændstofsystemer til luftfartøjer

Operatører af brændstofsystemer til luftfartøjer vedligeholder brændstofdistributionssystemer og sikrer, at fly tankes. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brændstofdistributionssystemer

  Have viden om alle aspekter af brændstofdistributionssystemer og komponenter såsom rørledningssystemer, ventiler, pumper, filtre og brændstofmonitorer.

 • Metoder til opgørelse af brændstofbeholdning

  Have kendskab til metoder til opgørelse af brændstofbeholdning; have kendskab til måleprocedurerne til brændstofblærer ved hjælp af en målepind til råolie.

Færdigheder

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Rapportere om hændelser med brændstofdistribution

  Udfylde formularer om fundene i pumpesystemtemperaturen og kontrol af vandniveau osv. samt skrive rapporter med detaljerne i eventuelle problemer og hændelser, der har fundet sted.

 • Foretage kvalitetssikringsinspektioner af brændstofoperationer

  Opnå og visuelt kontrollere brændstofprøver, undersøge brændstoftankens vand, temperatur og brændstofniveauer for at sikre den højeste kvalitet i driften.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Udvise ansvarlighed

  Påtage sig ansvar og stå til ansvar for faglige beslutninger, som du selv eller andre træffer som led i et job eller en rolle.

 • Håndtere brændstoffer

  Håndtere og lagre brændstoffer og vurdere deres potentielle risici og farer.

 • Sørge for vedligeholdelse af brændstofdistributionsfaciliteter

  Implementere regelmæssige vedligeholdelses- og sikkerhedsprogrammer relateret til alle aspekter inden for drift af brændstofdistributionsfaciliteter, udvise ekspertise inden for rensningsaktiviteter, forebyggelses- og kontroltiltag, reparation af brændstofterminalsystemer samt implementering af forebyggende vedligeholdelse på disse systemer.

 • Udføre brændstofpåfyldning og -aftapning på luftfartøjer

  Udføre brændstofpåfyldnings- og aftapningsaktiviteter, såsom modtagelse af brændstof i tanklastbil eller jernbanevogn, samt udarbejdelse og kontrol af dokumentation til støtte for målene for flybrændstofpåfyldning.

Source: Sisyphus ODB