Profession operatør af coatingmaskine

Operatører af coatingmaskiner opstiller og passer coatingmaskiner, som belægger metalprodukter med et tyndt lag materiale såsom lak, emalje, kobber, nikkel, zink, cadmium, chrom eller anden metalbelægning for at beskytte eller udsmykke metalproduktets overflade. De håndterer alle maskinstationer ved sammansatte coatingmaskiner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Industrimaling

  De forskellige typer maling, der anvendes til overfladebehandling ved færdigbehandlingsprocesser i forbindelse med produktion, f.eks. primere, mellemlag, dæklag, udstikning og andet.

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Belægningsmaterialer

  Have kendskab til forskellige typer af overfladebehandling, dvs. forsyning af emner med et eller flere efterbehandlingslag af harpikser, sukkere, pulvere, inaktive og uopløselige fyldstoffer, vokser, gummier, blødgørere, farvestoffer, lakker og andre.

 • Dele til belægningsmaskiner

  De forskellige dele, kvaliteter og anvendelser af en produktionsmaskine, der er konstrueret til at give arbejdskomponenter en, til tider, beskyttende behandling eller overfladebehandling, f.eks. tromleudlæssere, fødetragte, roterende sigter, spraykabiner, (pulver)sprøjtepistoler, tørpatronopsamlere, slutfiltre, højspændingsforsyningspunkter m.fl.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

Færdigheder

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Overvåge arbejdsemne i bevægelse i en maskine

  Overvåge behandlingen af et arbejdsemne i bevægelse, f.eks. et stykke metal eller træ, der bevæges lineært på en stationær maskine.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Betjene belægningsmaskine

  Betjene værktøjsmaskiner til overfladebehandling af emner gennem forskellige overfladebehandlingsprocesser, f.eks. pulvermaling, og overvåge og anvende den i henhold til forskrifterne.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB