Profession operatør af destillationsudstyr

Operatører af destillationsudstyr leder og fører tilsyn med oliedestillationsprocessen og bistår med fejlfinding. De betjener destillationsudstyr til at adskille mellemprodukter eller urenheder fra olie. De drejer ventiler og regulatorer til at opnå temperaturer, materialestrømningshastighed, tryk osv. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

Færdigheder

 • Opstille kontroller af udstyr

  Betjene kontroller af udstyr med henblik på at frembringe de krævede mængder og den krævede produktkvalitet. Tage hensyn til laboratoriets anbefalinger, tidsplaner og testresultater.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Overføre olie

  Udarbejde specifikke volumener af raffinerede og uraffinerede materialer til oplagring og overføre materialer, der kræver yderligere bearbejdning.

 • Overvåge destillationsprocesser

  Identificere og indberette problemer eller potentielle risici ved at overvåge instrumenter, indikatorer og målere. Kontrollere rørledninger; smøre ventiler eller om tilspænde tilslutninger.

 • Vedligeholde destillationsudstyr

  Vedligeholde og reparere udstyr, identificere og rapportere beskadiget eller defekt udstyr.

 • Rengøre olieudstyr

  Rengøre og sterilisere tanke, indløbsrør og produktionsområder, bruge værktøj som skraber, slange og børste, håndtere kemiske opløsninger.

 • Kontrollere oliecirkulation

  Sikre, at indgående og udgående materialer cirkulerer gennem korrekte målere; sikre, at målere arbejder korrekt.

 • Måle olietanktemperaturer

  Indsætte termometre i olietanke for at opnå temperaturoplysninger.

 • Teste olieprøver

  Analyse af olieprøver for at bestemme egenskaber såsom konsistens, tekstur, viskositet eller koncentration. Der anvendes måleinstrumenter såsom pH-metre, vandmålere og viskosimetre.

 • Beregne olieleverancer

  Lave kvitteringer og beregne leverancer af olie og andre olieprodukter. Anvende standardformler til beregning af prøveresultater.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Kontrollere destillationssikkerhed

  Inspicere den samlede mængde olie i opbevaringstanke, sikre korrekte destillationsaktiviteter, sikre overholdelse af de lokale bestemmelser.

 • Betjene destillationsudstyr

  Betjene kontrolpaneler og andet destillationsudstyr med henblik på at overvåge og tilpasse produktstrømmen, trykket, temperaturen osv.

Source: Sisyphus ODB