Profession operatør af dyppetank

Operatører af dyppetanke opstiller og passer dyppetanke, som er belægningsmaskiner beregnet til at udstyre færdige emner med en holdbar belægning ved at dyppe dem i en bestemt type maling, konserveringsmiddel eller smeltet zink.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Industrimaling

  De forskellige typer maling, der anvendes til overfladebehandling ved færdigbehandlingsprocesser i forbindelse med produktion, f.eks. primere, mellemlag, dæklag, udstikning og andet.

 • Dyppebelægning

  De forskellige trin i fremstillingen af et emne i et overfladebehandlingsmateriale, herunder nedsænkning, opstart, aflejring, afvanding og eventuelt fordampning.

 • Dele til dyppetanke

  Opsætning og forskellige dele af en dyppebelægningsmaskine eller dyppetank, f.eks. tanken, der er fremstillet af ikke-brandbart materiale, drænplade, stålunderstøtning, tandstangsdrev, løftecylinder og løfteåg.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

Færdigheder

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Passe dyppetank

  Passe en fremstillingsmaskine, der er beregnet til overfladebehandling i form af dyppeprocesser, overvåge og betjene den efter forskrifterne.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

Source: Sisyphus ODB