Profession operatør af eltransmissionssystem

Operatører af eltransmissionssystemer transporterer energi i form af elektricitet. De overfører elektricitet fra produktionsanlæg via et sammenkoblet net, et elforsyningsnet, til elfordelingsstationer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elmarked

  Tendenser og væsentlige drivkræfter på markedet for handel med elektricitet, metoder og praksis inden for elhandel samt identifikation af de vigtigste aktører i elsektoren.

 • Ledningsmaster

  Høje typer af konstruktion, der anvendes til transmission og distribution af elektrisk energi, og som støtter luftledninger, såsom ledningsmaster til højspændingsvekselstrøm og højspændingsjævnstrøm. De forskellige typer tårndesign og materialer, der er anvendt til konstruktionen, samt typerne af strøm.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

Færdigheder

 • Tilpasse energidistributionsplaner

  Overvåge procedurer inden for energidistribution med henblik på at vurdere, om energiforsyningen skal øges eller reduceres, afhængigt af ændringer i efterspørgslen, og indarbejde disse ændringer i distributionsplanen. Sikre, at ændringer overholdes.

 • Lede elektricitetstransmissionssystem

  Lede de systemer, der sikrer transmission af elektrisk energi fra elproduktionsanlæg til eldistributionsfaciliteter, gennem elledninger, sikre driftssikkerhed og overholdelse af regler og forskrifter.

 • Teste procedurer i forbindelse med eltransmission

  Udføre test af ledningsnet og kabler samt andet udstyr til transmission af elektrisk strøm for at sikre, at kablerne er godt isolerede, spændingen kan kontrolleres godt, og at udstyret er i overensstemmelse med forskrifterne.

 • Reagere på driftsforstyrrelser på elnettet

  Iværksætte de strategier, der er indført for at reagere på nødsituationer, samt reagere på uforudsete problemer i forbindelse med produktion, transmission og distribution af elektricitet, som f.eks. strømafbrydelser, med henblik på hurtigt at løse problemet og vende tilbage til normal drift.

 • Udvikle strategier for driftsforstyrrelser på elnettet

  Udvikle og gennemføre strategier, der sikrer, at der kan træffes hurtige og effektive foranstaltninger i tilfælde af en forstyrrelse i produktionen, transmissionen eller distributionen af elektricitet, som f.eks. en strømafbrydelse eller en pludselig stigning i efterspørgslen.

 • Sikre overholdelse af eldistributionsordning

  Overvåge driften af et elværk til distribution af elektricitet og distributionssystemer for elektricitet med henblik på at sikre, at distributionsmålene opfyldes, og at el-forsyningskravene opfyldes.

 • Koordinere elproduktion

  Formidle den aktuelle efterspørgsel efter elproduktion til elproduktionsarbejdere og -faciliteter for at sikre, at produktionen af elektricitet kan øges eller reduceres tilsvarende.

 • Sikre sikkerheden i forbindelse med elarbejde

  Overvåge og kontrollere operationer på et eltransmissions- og distributionssystem for at sikre, at større risici styres og forebygges, såsom risiko for elektrisk stød, skade på ejendom og udstyr og ustabil transmission eller distribution.

Source: Sisyphus ODB