Profession operatør af flismaskine

Operatører af flismaskiner passer maskiner, som hugger træ i små stykker til brug i spånplader, til videreforarbejdning til pulp eller til brug som sådan. Træet føres ind i huggeren og findeles eller knuses ved hjælp af forskellige mekanismer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Slibe skarpe værktøjer

  Identificere sløve ægge på skarpe værktøjer eller fejl i æggen. Brug hensigtsmæssigt udstyr til at skærpe værktøjet sikkert og effektivt. Vedligeholde og beskytte de skærpede værktøjer. Indberette fejl, der ikke kan udbedres, til den relevante person.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Føre lastbil med flismaskine

  Køre lastbil med flismaskine, hvor maskinen ofte kontrolleres og drives. Brug køretøjet til at afhente forarbejdet træ på arbejdspladserne i skoven.

 • Betjene flismaskine

  Betjene flismaskine ved at indføre lange tømmerstokke, pæle og stykker af tømmer, produktion af træflis.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Administrere overførsel af stammer

  Vælge tømmerstokke fra lager og koordinere transporten af dem. Overholde planer og produktionskrav.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Overvåge flismaskine

  Overvåge tilførslen til flismaskinen og fjerne stumper for at undgå blokering og tilstopning og dermed sikre en fri materialestrøm.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

Source: Sisyphus ODB