Profession operatør af formpresse

Operatører af formpresser indstiller og betjener maskiner til støbning af plastprodukter i overensstemmelse med kravene. De vælger og installerer matricer på pressen. Operatører af formpresser afvejer den nødvendige mængde af forblandet materiale, der er behov for, og hælder det i matricebrønden. De regulerer matricernes temperatur.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Dele til formpresser

  Dele af den maskinen, der lægger pres på den formmasse, der normalt forudopvarmes, så den kommer i kontakt med formområdet, f.eks. den øverste bevægelige formdel, den nederste faste del af formdelen og udstøderstiften.

 • Matricer

  Egenskaber og anvendelsesmuligheder af forskellige typer af matricer, de forskellige dele af en matrice (såsom matriceblokken, hulpladen, lokstempel og andet), og de typer af matricer, der anvendes i særlige fremstillingsprocesser (ekstruderingsmatricer, trådtrækningsmatricer, formningsmatricer, stansematricer, kombinationsmatrice og andre).

 • Plasttyper

  Plasttyper og deres kemiske sammensætning, fysiske egenskaber, mulige problemer og anvendelser.

Færdigheder

 • Dumpe batches

  Dumpe batches på transportbånd, idet det sikres, at specifikationerne, som f.eks. blandingstiden, følges.

 • Fjerne produkter fra forme

  Fjerne færdige produkter fra forme og undersøge dem i detaljer for uregelmæssigheder.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Installere stansemaskine

  Installere og smøre stansningspresser ved brug af håndværktøj, bolte og skruetvinger.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialer, inden de føres ind i blanderen eller i maskiner, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Passe kompressionsstøbemaskine

  Passe den komprimeringsmaskine, der anvendes til at forme plast og andre pulverprodukter såsom kobber, grafit eller kulstof.

 • Manipulere plastik

  Manipulere plasts egenskaber, form og størrelse.

 • Flytte håndtag

  Flytte håndtag med henblik på at lette tilskæringen af flisen eller røret eller justere de automatiske olieforsynere.

Source: Sisyphus ODB