Profession operatør af galvaniseringsmaskine

Operatører af galvaniseringsmaskiner opstiller og passer galvaniseringsmaskiner, der er konstrueret til overfladebehandling og belægning af metalemner (f.eks. fremtidige mønter og smykker) ved at anvende elektrisk strøm, som opløser metalkationer og binder et tyndt lag metal, såsom zink, kobber eller sølv, for at fremstille en sammenhængende metalbelægning på arbejdsemnet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Metaltyper

  Egenskaber, specifikationer, applikationer og reaktioner på forskellige fabrikationsprocesser for forskellige metaltyper, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber m.fl.

 • Galvaniseringsmaterialer

  De forskellige processer, som med forskellige materialer til elektrogalvanisering kan udføres, såsom forkobring, forsølvning, fornikling, forgyldning, præget forgyldning, affedtning med flere.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Dele til galvaniseringsmaskiner

  De forskellige dele af metalbearbejdningsmaskine, der anvender galvaniseringsprocesser til belægning af overflader, f.eks. cylindere, ledninger, borehuller, batteriopladere osv.

 • Galvaniseringsprocesser

  De forskellige processer til metalforarbejdning ved hjælp af elektrisk strøm til at danne belægning af metal på en elektrode og på arbejdsemnet, f.eks. impulsgalvanisering, impuls elektrolytisk udfældning, børsteplettering og andre processer.

Færdigheder

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Fjerne mangelfulde arbejdsemner

  Evaluere, hvilke fejlbehæftede forarbejdede emner der ikke lever op til den fastsatte standard og bør fjernes, og sortere affaldet i henhold til bestemmelser.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Fjerne forarbejdede arbejdsemner

  Fjerne individuelle arbejdsemner fra fremstillingsmaskinen eller værktøjsmaskinen efter forarbejdning. Hvis der er tale om et transportbånd, omfatter dette hurtige og kontinuerlige bevægelser.

 • Passe galvaniseringsmaskine

  Passe en maskine til bearbejdning af metal, der er konstrueret til overfladebehandling af metaloverflader ved hjælp af elektrisk strøm, som danner metalbelægninger på en elektrode og på arbejdsemnet, overvåge og betjene den i overensstemmelse med forskrifterne.

 • Overvåge galvaniseringsbade

  Kontrolere temperaturen og den skiftende sammensætning af den opløsning, der består af forskellige kemiske bestanddele, og som anvendes til at dække en overflade med et tyndt lag metal.

Source: Sisyphus ODB