Profession operatør af gasanlæg

Operatører af gasanlæg behandler gasser til kompression, transmission eller genvinding ved hjælp af gas-, damp- eller elmotorkompressorer. De udfører kemiske tests af gasser og er ansvarlige for driften af pumper og rørledninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

Færdigheder

 • Registrere produktionsdata

  Lagre data såsom navn, farve og mængde af de producerede varer.

 • Aflæse gasmåler

  Aflæse gasmåler og angive relevante oplysninger såsom mængden af leveret og modtaget gas.

 • Teste oxygenrenhed

  Teste renheden og vandindholdet i den forarbejdede oxygen ved hjælp af burette-fugtmåleren.

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Sikre korrekt gastryk

  Sikre det nødvendige, sædvanligvis konstante, gastryk, som er en del af en maskine eller et værktøj, såsom brændeudstyr, der anvendes til bearbejdning af metalgenstande i forbindelse med fremstilling af metal.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Betjene pumpeudstyr

  Betjene pumpeudstyr; føre tilsyn med gas- og olietransport fra borehoveder til raffinaderier eller lagerfaciliteter.

 • Betjene gasekstraktionsudstyr

  Betjene det udstyr, der anvendes til ilt- og kvælstofudvinding, såsom kompressorer, fraktioneringskolonner, varmevekslere og rensningstårne.

 • Passe kompressormotor

  Passe gasdrevne kompressionsmotorer ved at starte dem, overvåge processen med gaskompression og udføre små vedligeholdelsesopgaver.

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

Source: Sisyphus ODB