Profession operatør af gasbehandlingsanlæg

Operatører af gasbehandlingsanlæg driver og vedligeholder distributionsudstyr i et gasdistributionsanlæg. De distribuerer gas til forsyningsfaciliteter eller forbrugere og sikrer, at der opretholdes et korrekt tryk på gasrørledninger. De fører også tilsyn med, at tidsplanen og efterspørgslen overholdes.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Brændstofdistributionssystemer

  Have viden om alle aspekter af brændstofdistributionssystemer og komponenter såsom rørledningssystemer, ventiler, pumper, filtre og brændstofmonitorer.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

Færdigheder

 • Følge op på rørledningsaktiviteter

  Følge op på aktiviteter i forbindelse med planen, distributionsplanen og de tjenester, som ydes af rørledningsinfrastrukturen. Sikre, at rørledningstildelingerne gennemføres og opfylder kundeaftaler.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Håndtere gasflasker

  Håndtere gasflasker på en sikker måde og sikre, at de er i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.

 • Forebygge nedbrydning af rørledning

  Sikre, at rørledninger bevares ved at udføre tilstrækkelig vedligeholdelse af systemet og dets belægningsegenskaber. Forhindre korrosion, lækager og andre problemer.

 • Rapportere om hændelser med brændstofdistribution

  Udfylde formularer om fundene i pumpesystemtemperaturen og kontrol af vandniveau osv. samt skrive rapporter med detaljerne i eventuelle problemer og hændelser, der har fundet sted.

 • Finde fejl i rørledningsinfrastruktur

  Opdage fejl i rørledningsinfrastruktur under opførelse eller under drift. Detektere fejl som f.eks. konstruktionsfejl, korrosion, terrænbevægelser, varmtvandshane lavet ved en fejl m.v.

 • Sikre, at gasdistributionsplanen overholdes

  Overvåge driften af et gasdistributionsanlæg og gasdistributionssystemer for at sikre, at distributionsmålene nås, og at gasforsyningskravene opfyldes.

 • Sørge for vedligeholdelse af brændstofdistributionsfaciliteter

  Implementere regelmæssige vedligeholdelses- og sikkerhedsprogrammer relateret til alle aspekter inden for drift af brændstofdistributionsfaciliteter, udvise ekspertise inden for rensningsaktiviteter, forebyggelses- og kontroltiltag, reparation af brændstofterminalsystemer samt implementering af forebyggende vedligeholdelse på disse systemer.

 • Sikre vedligeholdelse af udstyr

  Sikre, at det nødvendige udstyr til drift regelmæssigt kontrolleres for fejl, at der udføres rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, og at reparation er planlagt og udført i tilfælde af beskadigelse eller fejl.

 • Regulere strømmen i rørledninger

  Kontrol af strømmen af stoffer såsom gasser, kemikalier, olier og andre materialer, der transporteres via rørledninger og pumpestationer.

 • Sikre korrekt gastryk

  Sikre det nødvendige, sædvanligvis konstante, gastryk, som er en del af en maskine eller et værktøj, såsom brændeudstyr, der anvendes til bearbejdning af metalgenstande i forbindelse med fremstilling af metal.

Source: Sisyphus ODB