Profession operatør af glødningsmaskine

Operatører af glødningsmaskiner betjener elektriske ovne eller gasovne til at blødgøre metal, så det lettere kan skæres og formes. De opvarmer metallet til en bestemt temperatur og/eller farve og afkøler det derefter langsomt, begge dele efter specifikationerne. Operatører af glødningsmaskiner inspicerer metallerne gennem hele processen for at observere eventuelle fejl.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Metalforarbejdningsteknologier

  De forskellige teknologier og teknikker, såsom smedning, presning, stansning, valsning og andre, der anvendes til fremstilling af metalprodukter.

Færdigheder

 • Justere ovntemperatur

  Justere ovntemperaturniveauet og ensartetheden ved korrektion af brændstoftilførslen.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Betjene metalopvarmningsudstyr

  Bruge opvarmningsudstyr til at bage fyldte forme eller til at smelte stål, metal og andre materialer.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Observere produkters tilstand

  Observere farven på ild og pyrometriske kegler under visse forarbejdningsbetingelser, såsom høj temperatur.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Genoprette bakker

  Genoprette bakkerne med henblik på genanvendelse ved at fjerne dem fra ovnen og anbringe dem i køleovnen med henblik på gradvis afkøling og udglødning.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Justere brænderindstillinger

  Justere varmen i brænderen, der regulerer termostaten ifølge den foreskrevne temperatur efter hver varespecifikation.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Opvarme metaller

  Opvarme stål og metaller i ild; justere og styre varme for at opnå en passende støbetemperatur.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

Source: Sisyphus ODB