Profession operatør af gravemaskine

Operatører af gravemaskiner benytter gravemaskiner til at grave sig ned i jord eller andre materialer for at fjerne dem. De er involveret i en lang række projekter, såsom nedrivning, opmudring, udgravning af huller, fundamenter og render.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Udgravningsteknikker

  Metoder til fjernelse af sten og jord, der anvendes på et udgravningssted, og de dermed forbundne risici.

 • Mekaniske værktøjer

  Forstå maskiner og værktøjer, herunder deres design, anvendelse, reparation og vedligeholdelse.

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, herunder tandhjul, motorer, hydrauliske systemer og pneumatiske systemer. Deres funktioner og sandsynlige fejl.

Færdigheder

 • Nivellere jordoverflade

  Ændre jordens profil ved at gøre den flad eller forme den til en bestemt hældning. Fjerne uregelmæssigheder, såsom bakketoppe, huller og grøfter.

 • Føre mobilt tungt anlægsudstyr

  Føre mobilt tungt udstyr anvendt til byggeri. Læsse udstyret på blokvogne, eller losse det. Omhyggeligt føre udstyr på offentlig vej, når det er påkrævet.

 • Forhindre skade på forsyningsinfrastruktur

  Konsultere forsyningsselskaber eller planer om placeringen af en forsyningsinfrastruktur, der kan forstyrre et projekt eller blive beskadiget af det. Tage de nødvendige skridt for at undgå skade.

 • Holde tungt anlægsudstyr i god stand

  Inspicere tungt udstyr til bygge- og anlægsprojekter før hver brug. Vedligeholde maskinen i god stand ved at tage sig af mindre reparationer og underrette den ansvarlige person i tilfælde af alvorlige mangler.

 • Tilføre nødvendige værktøjer til maskine

  Tilføre de nødvendige værktøjer og tilbehør til maskinen til et bestemt produktionsformål.

 • Betjene gravemaskine

  Betjene gravemaskiner, der anvendes til gravning af materialer fra overfladen, og laste dem på lastvogne med tippelad.

 • Genkende farer ved farligt gods

  Være opmærksom på truslerne fra potentielt farlige varer, som f.eks. forurenende, giftige, ætsende eller eksplosive materialer.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruge GPS-systemer.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Grave jord mekanisk

  Brug mekanisk udstyr til at grave og flytte jord. Udforme hulrum i overensstemmelse med udgravningsplanerne.

 • Grave kloakgrøfter

  Grave grøfter til kloakrør. Grav omhyggeligt efter planerne med undgåelse af underjordisk forsyningsinfrastruktur. Afstive grøften for at undgå sammenpresning af kloakrøret. Fylde grøften efter, at rørene er blevet installeret.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Inspicere byggepladser

  Sikre sundhed og sikkerhed under byggeprojektet ved regelmæssigt at inspicere byggepladsen. Identificere risici for at bringe mennesker i fare eller skade bygge- og anlægsudstyret.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

Source: Sisyphus ODB