Profession operatør af gummidyppemaskine

Operatører af gummidyppemaskiner dypper forme ned i flydende latex til fremstilling af gummiprodukter som f.eks. balloner, fingeskånere eller forebyggende midler. De blander latex og hælder den i maskinen. Operatører af gummidyppemaskiner udtager en prøve af latexvaren efter sidste dyp og vejer den. De tilføjer ammoniakvand eller mere latex til maskinen, hvis produktet ikke opfylder kravene.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyppetanktyper

  De forskellige typer af tanke, der anvendes til belægnings- og dypningsprocesser, som f.eks. vanddyppetank, malingsdyppetank eller andre.

 • Personlige værnemidler

  Typer af beskyttelsesmaterialer og -udstyr til forskellige typer af opgaver, som f.eks. generelle eller særlige rengøringsaktiviteter.

 • Dele til dyppetanke

  Opsætning og forskellige dele af en dyppebelægningsmaskine eller dyppetank, f.eks. tanken, der er fremstillet af ikke-brandbart materiale, drænplade, stålunderstøtning, tandstangsdrev, løftecylinder og løfteåg.

Færdigheder

 • Analysere latexprøver

  Analysere de allerede vægtede latexprøver for at kontrollere, om de specificerede parametre, f.eks. densitet, er i henhold til formlen.

 • Veje materialer

  Afveje materialer og produkter, registrere vægt og andre relevante data på etiketter eller mærker.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Betjene latexoverførselspumpe

  Betjene pumpen, som overfører latex til blandingsbeholdere, således at densiteten af den fremstillede latex er i overensstemmelse med specifikationen.

 • Fylde kar med angivne ingredienser

  Fylde karret med de nødvendige ingredienser til syreneutralisering, begyndende med varmt vand og damp og afsluttende med sodaaske.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Blande kemikalier

  Blande kemiske stoffer sikkert efter opskrift og med korrekt dosering.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Passe dyppetank

  Passe en fremstillingsmaskine, der er beregnet til overfladebehandling i form af dyppeprocesser, overvåge og betjene den efter forskrifterne.

 • Hælde latex inden for industriprocesser

  Hælde den flydende latex fra tromler til dåser og til maskinens spildevandstanke.

 • Dumpe indhold i kar

  Dumpe indholdet i kar fyldt med vand for at undgå eksplosion, når varmeakkumulationen er for høj.

 • Behandle latexblandinger

  Forarbejde latexblandinger ved hjælp af kontroltavler med henblik på fremstilling af gummiprodukter som skumgummiark, balloner eller fingertutter.

 • Blande ingredienser med latex

  Blande de specificerede forbindelser med latex ved omrøring.

Source: Sisyphus ODB