Profession operatør af hærdeovn - glas

Operatører af hærdeovn (glas) betjener elektriske ovne eller gasovne, der anvendes til at styrke glasprodukterne ved hjælp af en opvarmnings-køleproces, idet det sikres, at temperaturen fastsættes i overensstemmelse med specifikationerne. De kontrollerer glasprodukterne gennem hele processen for at observere eventuelle fejl.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Passe køleovn

  Betjene den temperaturkontrollerede ovn til afkøling (processen til gradvis afkøling af varmt glas for at undgå internt tryk).

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Placere glas på bakker

  Placere glasset på de særlige ovnbakker ved hjælp af tangen.

 • Observere glas under varme

  Observere egenskaber ved glas, der allerede er sat ind i ovnen, således at revnedannelse, skævheder eller blæredannelse undgås.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Følge produktionsplan

  Følge en produktionsplanen under hensyntagen til alle krav, tidspunkter og behov. Denne plan skitserer, hvilke individuelle varer der skal produceres i hver periode, og sammenfatter forskellige bekymringer såsom produktion, personale, lagerbeholdning osv. Den er som regel knyttet til fremstilling, hvor det fremgår af planen, hvornår og hvor meget af hvert produkt der vil blive krævet. Anvende alle oplysninger i den faktiske gennemførelse af planen.

 • Justere brænderindstillinger

  Justere varmen i brænderen, der regulerer termostaten ifølge den foreskrevne temperatur efter hver varespecifikation.

 • Genoprette bakker

  Genoprette bakkerne med henblik på genanvendelse ved at fjerne dem fra ovnen og anbringe dem i køleovnen med henblik på gradvis afkøling og udglødning.

 • Justere ovntemperatur

  Justere ovntemperaturniveauet og ensartetheden ved korrektion af brændstoftilførslen.

 • Forme glasunderlag

  Forme en udhuling til glas på metalbakker ved at sprede gips ved hjælp af valser eller paletknive.

 • Observere produkters tilstand

  Observere farven på ild og pyrometriske kegler under visse forarbejdningsbetingelser, såsom høj temperatur.

Source: Sisyphus ODB