Profession operatør af kagepresse

Operatører af kagepresser indstiller og passer hydrauliske presser, som komprimerer og bager plastgranulat i kagestøbeforme til fremstilling af plastplader. De regulerer og tilpasser tryk og temperatur.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Plasttyper

  Plasttyper og deres kemiske sammensætning, fysiske egenskaber, mulige problemer og anvendelser.

 • Dele til hydraulisk presse

  Egenskaber og anvendelser af forskellige dele af en hydraulisk presse som f.eks. stempler, hydraulisk cylinder, hydraulikvæske, ram, øvre og nedre skive m.m.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Plastharpikser

  Processen med at opvarme kulbrinter, danne og kombinere polymerer med henblik på at fremstille plastharpikser, der anvendes til at fremstille forskellige slags produkter.

Færdigheder

 • Fastsætte tid for pressecyklus

  Fastsætte pressetid ved at justere den drejelige indikatorarm.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Betjene hydrauliske maskinkontroller

  Korrekt anvende styregrejerne på specialmaskineri ved at dreje ventiler, håndhjul eller reostater til at bevæge og styre strømmen af brændstof, vand og tørre eller flydende bindemidler til maskiner.

 • Fjerne produkter fra forme

  Fjerne færdige produkter fra forme og undersøge dem i detaljer for uregelmæssigheder.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Flytte fyldte forme

  Udskifte fyldte forme korrekt; forstå, hvordan forme sættes i ovnen, og hvordan fyldte forme opbevares på et stativ.

 • Fylde forme

  Fyld støbeforme med passende materialer og egnede blandinger.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Sikre ensartede forme

  Føre tilsyn med, at formene er ensartede, anvende støbeudstyr og værktøj som f.eks. håndpresse.

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Betjene ruller

  Betjene ruller til at sammenbinde lagene og slidbanen. Indstille lagsyningsrullerne, idet det sikres, at de er i overensstemmelse med materialets angivne bredde.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Overvåge målerdata

  Overvåge de data, der vises på en måler, i forbindelse med måling af tryk, temperatur, materialetykkelse og andet.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

Source: Sisyphus ODB