Profession operatør af kalkovn

Operatører af kalkovne styrer udstyr, som brænder kalksten med henblik på at producere brændt kalk eller kuldioxid. De styrer materialestrømmen, brændstoffet og luften og overvåger materialestrømmen, luft, temperatur, brændstofdiagrammer og iltmålere og foretager om nødvendigt justeringer. De fører også fortegnelser over produktionen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Styre ventilation af ovn

  Styre en produktspecifik og energieffektiv ovnventilation.

 • Producere læsket kalk

  Producere læsket kalk ved at overføre ulæsket kalk fra lagertanken til de afvandringsbeholdere, hvor ulæsket kalk blandes med vand.

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

 • Håndtere varm kalksten

  Håndtere varm kalksten ved at øse den med en skovl for at forberede de prøver, der skal analyseres.

 • Overføre ulæsket kalk

  Overføre den ulæskede kalk gennem transportører.

 • Passe kalkovn

  Passe kalkovnen og det tilhørende udstyr til brænding af kalksten for at producere kuldioxid eller kalk.

 • Styre kalkstensstrøm

  Styre en strøm af kalksten ved at justere omfanget af strømmen ind i ovnen ved hjælp af reostater.

 • Udarbejde dokumentation for batch

  Udarbejde rapporter om fremstillede batches historie under hensyntagen til rådata, udførte test og overholdelse af god fremstillingspraksis for hvert parti af produktet.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

Source: Sisyphus ODB