Profession operatør af kernereaktor

Operatører af kernereaktorer styrer kernereaktorer i kraftværker direkte fra kontroltavler og er eneansvarlige for ændringer i reaktorens reaktivitet. De påbegynder driften og reagerer på ændringer i status, f.eks. udfald og kritiske hændelser. De overvåger parametre og sikrer overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bestemmelser om eksponering for kontamination

  Bestemmelser om eksponering for kontaminerede materialer eller et farligt miljø, der regulerer foranstaltninger i forbindelse med risikovurdering, minimering af yderligere eksponering, karantæne og behandling af udsatte personer.

 • Termodynamik

  Den gren inden for fysikken, der beskæftiger sig med forholdet mellem varme og andre energiformer.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Radioaktiv forurening

  De forskellige årsager til tilstedeværelsen af radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser eller på overflader og måden, hvorpå forurenende stoffer, deres risici og koncentrationen af forurenende stoffer kan identificeres.

 • Pneumatik

  Anvendelse af gas undertryk til frembringelse af mekanisk bevægelse.

 • Automationsteknologi

  Sæt af teknologier, der får en proces, et system eller et apparat til at fungere automatisk ved brug af kontrolsystemer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

 • Kerneenergi

  Produktion af elektrisk energi ved brug af atomreaktorer ved at konvertere den energi, der frigøres fra atomkerner i reaktorer, og som genererer varme. Derefter genererer denne varme damp, som kan producere strøm til en dampturbine.

Færdigheder

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

 • Afhjælpe fejl i udstyr

  Identificere, indberette og reparere skader og funktionsfejl i udstyr; kommunikere med repræsentanter i marken og fabrikanter for at fremskaffe reparations- og udskiftningskomponenter.

 • Reagere på nukleare nødsituationer

  Iværksætte strategier til at reagere i tilfælde af funktionsfejl i udstyr, fejl eller andre hændelser, der kan føre til forurening og andre nukleare nødsituationer, sikre, at faciliteten er sikret og alle nødvendige områder evakueret, samt yderligere skader og risici begrænset.

 • Overholde sikkerhedsforskrifter for kernekraftanlæg

  Overholde sikkerhedsprocedurer, politikker og lovgivning for kernekraftanlæg for at garantere et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og garantere befolkningens sikkerhed.

 • Overvåge strålingsniveauer

  Bruge måle- og afprøvningsudstyr og -teknikker til identifikation af strålingsniveauer eller radioaktive stoffer med henblik på at styre eksponeringen og minimere risici for sundhed, sikkerhed og miljø.

 • Fjernbetjene udstyr

  Anvende en fjernstyring til betjening af udstyret. Følge udstyret nøje under arbejdet, og bruge eventuelle sensorer eller kameraer til at styre dine handlinger.

 • Undgå kontaminering

  Undgå sammenblanding eller kontaminering af materialer.

 • Sikre køling af udstyr

  Sikre, at maskiner og installationer forsynes med luft og kølervæske for at forhindre overophedning og andre funktionsfejl.

 • Betjene elektroniske kontrolsystemer

  Anvende elektroniske eller datamaskinestyrede kontrolpaneler til at overvåge og optimere processer og til at styre processens indledning og afslutning. Overvåge og inspicere udstyr og systemer til detektering af funktionsfejl.

 • Overvåge systemer på atomkraftværker

  Kontrollere nukleare anlæg, såsom ventilations- og vandafledningssystemer, for at sikre, at de fungerer korrekt, og identificere uregelmæssigheder.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

Source: Sisyphus ODB