Profession operatør af lædervaremaskine

Operatører af lædervaremaskiner passer specifikke maskiner i den industrielle produktion af lædervarer. De betjener maskiner til opskæring, lukning og færdiggørelse af bagage, tasker, sadelmagervarer og seletøj. De udfører også rutinemæssig vedligeholdelse af maskinen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lædervarekomponenter

  De forskellige procedurer og metoder i forbindelse med forarbejdning af lædermaterialer og lædervarer, såsom fremstillingsevne og egenskaber.  

 • Ergonomi ved design af fodtøj og lædervarer

  Principper, der anvendes ved udformningen af forskellige typer af fodtøj og lædervarer for at sikre korrekte anatomiske og ergonomiske proportioner og mål.

 • Maskinfunktioner

  De anvendte maskiner og udstyr og navnlig egenskaber vedrørende funktion og kalibrering for at sikre overholdelse af kvalitets- og produktspecifikationer samt operatørens sikkerhed.

 • Lædervarematerialer

  Den brede vifte af materialer anvendt i produktionen af lædervarer: læder, imiteret læder (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil osv.; måden at skelne mellem de forskellige materialer baseret på deres egenskaber, fordele og begrænsninger.

 • Lædervarefremstillingsprocesser

  Processer, teknologi og maskiner, der anvendes i fremstillingen af lædervarer.  

 • Lædervarekvalitet

  Kvalitetsspecifikationerne for materialer, processer og slutprodukter, de mest almindelige defekter ved læder, hurtige prøvningsprocedurer, laboratorietestprocedurer og -standarder samt passende udstyr til kvalitetskontrol. 

Færdigheder

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

 • Sikre vedligeholdelse af udstyr

  Sikre, at det nødvendige udstyr til drift regelmæssigt kontrolleres for fejl, at der udføres rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, og at reparation er planlagt og udført i tilfælde af beskadigelse eller fejl.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

 • Arbejde som et team

  Anerkende betydningen af teamwork, opbygning og opretholdelse af effektive arbejdsrelationer med alle kolleger i kasinoet og inden for branchen. Fleksibilitet til at indtage en positiv og fleksibel holdning til skiftende prioriteringer og procedurer. Indtage et positivt syn på forandring, gerne påtage sig nye opgaver og reagere hensigtsmæssigt på nye arbejdsmetoder. Kommunikation For at sikre en klar og effektiv kommunikation med kasinoledelsen og overordnet spilleder og spilledere. Afholde regelmæssige møder med ledere og personale og fremme tovejskommunikation og løbende forbedringer.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Tilpasse til nye situationer

  Ændre tilgangen til situationer på grundlag af uventede og bratte ændringer i folks behov og humør eller i trends; ændre strategier, improvisere og naturligt tilpasse sig disse vilkår.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

Source: Sisyphus ODB