Profession operatør af lamineringsmaskine

Operatører af lamineringsmaskiner passer maskiner, som påfører et plastlag på papir for at styrke det og beskytte det mod væde og pletter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Papirtyper

  De forskellige kriterier, der anvendes til at bestemme forskelle i papirtyper såsom grovhed og tykkelse, og de forskellige fremstillingsmetoder og trætyper, hvorfra papirtyperne stammer.

 • Laminatortyper

  De forskellige typer lamineringsmaskiner, såsom lommelaminering, opvarmet rullelaminering og koldvalsning. En lommelaminator fastgør to plastiklag på hver side af papiret under en opvarmnings- og limningsproces, hvor en koldvalse anvender en plastvalse til at lave en belægning på papiret. Den opvarmede rullelaminator anvender varmeruller til at smelte lamineringsfilmen på papiret med lim.

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

Færdigheder

 • Overvåge automatiserede maskiner

  Løbende kontrollere den automatiserede maskines opsætning og udførelse eller foretage regelmæssige kontrolrunder. Om nødvendigt registrere og fortolke data om driftsbetingelser for installationer og udstyr med henblik på at identificere afvigelser.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Fremstille prøver

  Udtage en prøve fra en fremstillingsmaskine, forelægge den for en tilsynsførende, sikre, at de rette justeringer foretages, og at kvaliteten eller virksomhedens standarder overholdes.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Konfigurere maskincontroller

  Oprette og afgive kommandoer til en maskine ved at sende de relevante data og input til den (computer-) registeransvarlige, der svarer til det ønskede forarbejdede produkt.

 • Betjene lamineringsmaskine

  Konfigurere og starte lamineringsprocessen, hvor der indsættes et ark i en maskine. Arket glider gennem to metalvalser (i det følgende benævnt "dorne"), hvor der tilsættes en plastfilm. Disse processer omfatter også opvarmning og limning.

 • Læse instrukser på jobseddel

  Forstå anvisninger fra de kort, der ledsager jobordrerne, og oprette eller drive maskinen på grundlag af disse erklæringer.

 • Tilføre materialer til maskine

  Sørge for, at maskinen tilføres det nødvendige og tilstrækkelige materiale, og kontrollere placering eller automatisk fødning og indsamling af arbejdsemner i maskinen eller andre værktøjsmaskiner i produktionslinjen.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

Source: Sisyphus ODB